Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Od budżetu do działania – liderzy partycypacji

Od budżetu do działania – liderzy partycypacji

 

Tytuł projektu:  Od budżetu do działania – liderzy partycypacji / From budget to activity – leaders of participation

Projekt realizowany był przez Fundację Inna Przestrzeń wraz z partnerami: Urzędem Regionu Marneuli, Krajowym Stowarzyszeniem Władz Lokalnych Gruzji, organizacjami pozarządowymi One Caucasus oraz CIRS/HCA.

W ramach projektu wsparto realizację drugiej edycji budżetu partycypacyjnego w regionie Marneuli oraz przeprowadzono monitoring realizacji projektów zgłoszonych w pierwszej edycji. Mieszkańcy zgłosili do budżetu łącznie 137 projektów, z czego 50 zostało wybranych do realizacji w 2017 r.Równolegle do działań w Marneuli prowadzona była Akademia Partycypacji, czyli wyspecjalizowane szkolenia dla 10 gruzińskich samorządów z zakresu wprowadzania budżetu partycypacyjnego i mechanizmów mu towarzyszących. Do Akademii zgłosiły się samorządy z całej Gruzji: Ozurgeti, Charagauli, Saczchere, Ckaltubo, Lagodechi, Bolnisi, Marneuli, Tetrickaro, Oni, Calendżika oraz Gori (oddzielnie miasto i municypalitet).

 

Tetrickaro i Saczchere oraz miasto Gori zostały wytypowane do większego wsparcia, w tym konsultacji indywidualnych z ekspertem, które miały pomóc we wprowadzeniu budżetu partycypacyjnego. Efektem działań było rozpoczęcie pilotażowej edycji budżetu partycypacyjnego w Gori, które wydzieliło na ten cel 900 tys. lari (5% budżetu miasta). W Tetrickaro i Saczchere trwają przygotowania do wprowadzenia budżetu w 2017 roku.

Prowadzony był również konkurs dla dziennikarzy na najlepszy materiał poświęcony tematyce budżetu partycypacyjnego w trzech kategoriach – materiał radiowy, telewizyjny i prasowy. Na koniec projektu odbyła się wizyta studyjna w Polsce połączona z międzynarodową konferencją “Kultura partycypacji”. Uczestnicy wizyty poznali nie tylko różne aspekty budżetu partycypacyjnego w Polsce i innych krajach, ale również inne mechanizmy włączające mieszkańców w życie samorządu i zwiększające ich aktywność.

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2016” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

Skip to content