Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Armenia > Rekrutacja obserwatorów (STO i LTO) wyborów parlamentarnych w Armenii

Rekrutacja obserwatorów (STO i LTO) wyborów parlamentarnych w Armenii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadanie zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Armenii (2 kwietnia 2017 r.) w ramach

misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. Planowane jest wysłanie obserwatorów długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO).

  • wyjazd obserwatorów długoterminowych planowany jest orientacyjnie od końca lutego do połowy kwietnia 2017 r.
  • wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie od 29 marca do 5 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 20 lutego 2017 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych,
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub ormiańskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • znajomość sytuacji politycznej w Armenii.
  • Ponadto wobec obserwatorów długoterminowych wymagane jest również posiadanie doświadczenia w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej) oraz szeroko rozumiane doświadczenie zawodowe/naukowe w kontaktach z Armenią.

Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa armeńskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególna uwagę na: znajomość specyfiki Armenii, doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem programu Skype bądź bezpośredniego spotkania w siedzibie FSM.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Armenii (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.wybory.solidarityfund.pl/armenia-2017-formularz/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lutego 2017 r. do godz. 12:00.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content