Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach

Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach

Od września 2015 r. do marca 2017 r., FSM realizuje projekt współfinansowany z USAID, zatytułowany: „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i profesjonalnego potencjału ukraińskich środków masowego przekazu poprzez rzetelne i zrównoważone naświetlenie problematyki stowarzyszeniowej w mediach. W ramach projektu skierowanego do ukraińskich dziennikarzy i mediów regionalnych, prowadzone są: cykl 7 edycji warsztatów dla dziennikarzy, cykl 3 specjalistycznych treningów dla redaktorów naczelnych regionalnych mediów, 6 edycji konkursów dla dziennikarzy oraz konkurs grantowy dla 14 regionalnych mediów. Dla uczestników warsztatów i treningów są realizowane tematyczne wizyty studyjne w Polsce oraz w Brukseli. Jedną z istotnych części projektu jest opracowanie przez powołaną w projekcie grupę ukraińskich ekspertów dokumentu „Strategii Informowania Społeczeństwa o Układzie Stowarzyszeniowym Ukrainy z UE”.

Partnerami Fundacji są, Internews-Ukraina oraz Towarzystwem Lwa.

Termin realizacji projektu: 14 września 2015 – 31 marca 2017 r.

Skip to content