Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Prezentacja „Strategii komunikowania nt. integracji europejskiej dla społeczeństwa ukraińskiego”

Prezentacja „Strategii komunikowania nt. integracji europejskiej dla społeczeństwa ukraińskiego”

Prezentacja „Strategii komunikowania nt. integracji europejskiej dla społeczeństwa ukraińskiego”

Prezentacja „Strategii komunikowania nt. integracji europejskiej dla społeczeństwa ukraińskiego”

W Kijowie, w czwartek 15 grudnia b.r., miała miejsce prezentacja Strategii komunikowania nt. integracji europejskiej dla społeczeństwa ukraińskiego, dokumentu, który jest rezultatem projektu prowadzonego wspólnie przez Fundację Solidarności Międzynarodowej oraz dwie organizacje ukraińskie Internews-Ukraina i Towarzystwo Lwa. Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu polskiego MSZ z Programu „Wsparcie Demokracji” oraz amerykańskiej organizacji rządowej USAID.
W projekcie „Obiektywne informowanie o Umowie Stowarzyszeniowej Ukrainy z UE”, realizowanym od września ub. roku, została powołana Grupa Ekspertów, najlepszych ukraińskich specjalistów, której zadaniem było przygotowanie dokumentu Strategii oraz Planu jej Implementacji. Opracowanie dokumentu Strategii odbywało się w procesie konsultacyjnym z biurem  Wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej, Ivanny Kłympusz-Cyncadze, oraz w procesie konsultacji społecznych, zarówno z uczestnikami projektu (dziennikarzami i mediami regionalnymi), jak i środowiskami ogólnonarodowych dziennikarzy, organizacji pozarządowych zajmujących się mediami, ekspertów ds  integracji europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyła Ivanna Kłympusz-Cyncadze, Wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej, Ambasador RP w Kijowie, Jan Piekło, zastępca Przedstawicielstwa UE w Kijowie, Thomas Frellesen, zastępca dyrektora Misji USAID na Ukrainie, Białorusi i Mołdawii, pracownicy Ambasady USA w Kijowie, USAID-u, Przedstawicielstwa UE w Kijowie oraz przedstawiciele wielu środowisk, mediów, organizacji pozarządowych i pracowników ukraińskich ministerstw.
Głównym celem dokumentu było wskazanie konieczności przyjęcia strategii, która pozwalałaby na skuteczne przekazywanie informacji na temat potrzebnych w procesie realizacji Umowy Stowarzyszeniowej reform, ich wyjaśniania społeczeństwu, rozumienia procesów, które pozwolą ukraińskiemu społeczeństwu aktywnie uczestniczyć w zmianach zachodzących w ich kraju. Innym celem było zaproponowanie mechanizmów koordynacji tych działań, których głównymi partnerami mają być władza, społeczeństwo obywatelskie, media i międzynarodowi partnerzy.
Pani Ivanna Kłympusz-Cyncadze oceniła projekt dokumentu Strategii jako potrzebny Ukrainie oraz zasugerowała, iż może on być podstawą do opracowania dokumentu rządowego tego typu. Zaproponowała, podobnie jak i inni kluczowi partnerzy uczestniczący w spotkaniu, współpracę i udział w procesach konsultacyjnych.
Projekt, jaki FSM realizuje na Ukrainie wspólnie z Internews-Ukraina i Towarzystwem Lwa, objął cykl szkoleń i Master Class dla regionalnych dziennikarzy i mediów z całej Ukrainy, konkursów dla dziennikarzy, konkursów na realizację programów/materiałów poświęconych Umowie Stowarzyszeniowej, jej znaczeniu w praktyce, realizacji reform w różnych regionach Ukrainy, a także wizyty studyjne, w tym w Polsce. Końcowa konferencja podsumowująca projekt jest zaplanowana na koniec lutego w Kijowie.

Skip to content