Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Samorządowcy z Doniecka, Ługańska i Charkowa w Polsce

Samorządowcy z Doniecka, Ługańska i Charkowa w Polsce

W poniedziałek 26 września 2016 r. rozpoczęła się wizyta studyjna samorządowców z nowych połączonych i łączących się gromad z obwodów Charkowskiego, Donieckiego i Ługańskiego na wschodniej Ukrainie. Uczestnicy wizyty brali udział w ubiegłorocznym projekcie fundacji Terra Humana „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie”  finansowanym ze środków programu Wsparcie Demokracji 2015. W ramach tegorocznej edycji programu, fundacja Terra Humana umożliwia ukraińskim samorządowcom zapoznanie się funkcjonowaniem polskich samorządów w praktyce.

Wizyta rozpoczęła się warsztatem mającym na celu przypomnienie struktury, zadań i sposobu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestnicy wizyty zadawali pytania o polskie rozwiązania, w szczególności dotyczące realizacji zadań własnych gminy związanych z oświatą, ochroną zdrowia, czy zarządzaniem i rozwojem gmiony. W pierwszym dniu wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z Panem Wojtem Jerzym Ferdynandem Adamskim oraz władzami gminy Dydnia w Województwie Podkapackim. Odwiedzili szkoły oraz inne inwestycje gminne zrealizowane w ostatnich latach.

W ramach 7–dniowej wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzą jeszcze różnorodne pod względem wielkości oraz zasobności budżetu gminy w województwie podkarpackim i mazowieckim, gdzie spotkają się z burmistrzami, wójtami, starostami, radnymi oraz urzędnikami gminnym i powiatowymi. Zaplanowana jest również wizyta w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim.

Po bardzo udanym rozpoczęciu wizyty studyjnej spodziewamy się wielu dobrych inspiracji oraz nawiązania kontaktów z polskimi samorządami, które będą przynosić naszym ukraińskim kolegom wiele dobrych efektów w przyszłości.

Skip to content