Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów prezydenckich w Mołdawii

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów prezydenckich w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów prezydenckich w Mołdawii (30 października 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Wyjazd obserwatorów planowany jest orientacyjnie od 25 października do 1 listopada.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest 14 października 2016. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

ukończone 18 lat,

posiadanie rachunku bankowego w złotych,

posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,

znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub rumuńskiego/mołdawskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),

znajomość sytuacji politycznej w Mołdawii,

Ważne: Kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa mołdawskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególna uwagę na: znajomość specyfiki państwa, doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem programu Skype bądź bezpośredniego spotkania w siedzibie FSM.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Mołdawii (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor-na-obserwatorow-wyborow-moldawia-2016/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października 2016,  do godziny 12:00.

W razie pytań prosimy o kontakt:

obserwacje@solidarityfund.pl

Skip to content