Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Lokalne inicjatywy – krok w kierunku bardziej przyjaznych społeczności w Ukrainie

Lokalne inicjatywy – krok w kierunku bardziej przyjaznych społeczności w Ukrainie

Rozkłady jazdy przygotowane w ramach inicjatywy w Hołej Prystani, obw. chersoński. Fot. Natalia Czermoszencewa.

Uczestnicy projektu „Silne społeczności lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej” rozpoczęli realizację lokalnych inicjatyw, dzięki którym chcą zmienić na lepsze swoje wsie i miasteczka.

Inicjatyw jest 18. Zostały wybrane w ramach konkursu, w którym mogli wziąć udział uczestnicy projektu – ci, którzy nie tylko ukończyli cykl szkoleń, ale też wykazali się aktywnością: przeprowadzili diagnozę lokalną w swojej społeczności oraz zorganizowali debatę na wybrany przez siebie temat związany z reformą samorządową. Inicjatywy są realizowane przez zespoły złożone zarówno z działaczy społecznych jak i przedstawicieli władz lokalnych; dodatkowo zespoły dbają o to, by w swoje działania angażować mieszkańców.

Jak w praktyce wygląda zmienianie swojej społeczności na lepsze? W Hołej Prystani w obwodzie chersońskim uczestnicy projektu wzięli się za poprawę stanu przystanków autobusowych w mieście. Przystanki zostały odremontowane, umieszczono na nich odpowiednie oznaczenia oraz tabliczki z rozkładami jazdy, których bardzo długo nie było. Ustalono, kto odpowiada za przystanki i kto będzie je utrzymywał w dobrym stanie. Zmianę na lepsze widać gołym okiem – jest to, być może niewielki, ale bardzo ważny krok w kierunku bardziej przyjaznego miasta.

W Wozneseńsku w obwodzie mikołajowskim będą z kolei zachęcać mieszkańców do stosowania ekologicznych sposobów utylizacji opadłych liści. Dlaczego lepiej liście kompostować niż palić? Czemu spalanie ich jest szkodliwe? Zespół realizujący projekt będzie przekazywał wiedzę na ten temat dzięki kampanii informacyjnej i konkursowi. W mieście zostaną też postawione specjalne kompostowniki, które pozwolą mieszkańcom na właściwą utylizację liści. To jak kompostowniki mają wyglądać zostanie określone w drodze konkursu na najlepszy projekt.

Uczestnicy projektu z Derewni w obwodzie lwowskim planują rozwijać samoorganizację mieszkańców. Zamierzają zarejestrować OSN (organ samoorganizacji mieszkańców). Zdążyli też już zaplanować, co mogą zrobić samodzielnie jako społeczność dla poprawy życia w swojej wsi. Grupa nabyła maszyny (kosiarki i sprzęt do rozdrabniania pni), które pozwolą utrzymać w dobrym stanie przestrzeń publiczną we wsi, a zyski otrzymane dzięki ich wykorzystaniu pozwolą na finansowanie działalności OSN.

Derevnia-2

Spotkanie grupy inicjatywnej w Derewni w obwodzie lwowskim – planowanie działalności OSN. fot. Oksana Czaban.

Inne inicjatywy realizowane w ramach projektu to m.in.: promowanie segregacji śmieci we wsi Bereżany (d. Komunariwka) w obwodzie winnickim, zadbanie o czystość terenów dla wypoczynku nad rzeką w Storożyńcu w obwodzie czerniowieckim, stworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Czerepyn w obwodzie czerkaskim i poprawa infrastruktury miejskiego parku w Jaworowie w obwodzie lwowskim. Już na jesieni będzie można zobaczyć rezultaty realizacji wszystkich 18 inicjatyw.

Inicjatywy odbywają się w ramach projektu „Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z organizacją „Nasze Podole”, siecią „Inicjatywy Obywatelskie Ukrainy” oraz Towarzystwem Lwa.

Projekt jest współfinansowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

Tekst: Natalia Kertyczak, koordynatorka projektu.

Skip to content