Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Szkolenia dla Młodzieżowych Rad w Tunezji

Szkolenia dla Młodzieżowych Rad w Tunezji

W dniach 23-24 lipca i 20-21 sierpnia 2016 odbyły się dwa szkolenia dla przedstawicieli ośmiu młodzieżowych rad w ramach projektu „Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji”. Podczas jednego z nich młodzi aktywni, zaangażowani lokalnie ludzie podnosili swoje umiejętności w zakresie motywowania do działania i mobilizowania społeczności lokalnej, przywództwa i podstaw dobrej promocji. Drugie szkolenie poświęcone było wspólnemu definiowaniu młodzieżowej rady i określeniu jej celów oraz formalizowaniu młodzieżowych rad i tworzeniu zasad współpracy.

Ponadto liderzy młodzieżowych rad pracowali nad założeniami do tworzonej Sieci Młodzieżowych Rad, która ma skupiać istniejące obecnie rady, a także tworzone w przyszłości oraz inne, działające na podobnych zasadach nieformalne grupy młodzieżowe. Dwudniowe szkolenia były też okazją do lepszego poznania się przedstawicieli różnych młodzieżowych rad i integracji.

Szkolenie jest częścią projektu „Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstw Spraw Zagranicznych RP. Program „Wsparcie Demokracji”, realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Association Jeunes Leaders.

Skip to content