Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Projekt „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO” – seminarium w Czernihowie

Projekt „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO” – seminarium w Czernihowie

W ramach projektu „Współdziałanie władzy lokalnej i NGO. Promocja dobrych praktyk” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyło się pierwsze merytoryczne seminarium poświęcone problematyce praw człowieka, standardom państwa prawa i demokracji lokalnej. Seminarium miało miejsce w dniach 27-30 czerwca br w Czernihowie. Organizatorom zależało, aby uczestnicy projektu dobrze rozumieli co to są prawa człowieka i jaki jest ich związek z rozwojem demokracji lokalnej. Ponadto prawnik projektu przedstawił obowiązujący stan prawny w obszarze reformy samorządowej i decentralizacji na Ukrainie.

Uczestnikami, zgodnie z założeniami projektu, byli przedstawiciele władz lokalnych i organizacji pozarządowych. W drodze konkursu zostało wybranych 7 grup 3-osobowych z trzech regionów Ukrainy (połtawskiego (2), sumskiego (2) i czernihowskiego (3). Ponadto w seminarium uczestniczyli dwaj dziennikarze z Połtawy i Czernihowa oraz przedstawiciel biura reform z Czernihowa.

 Grupa pracowała bardzo aktywnie. Dla większości uczestników było to pierwsze doświadczenie uczestniczenia w projekcie i pracy warsztatowej. Większość z nich pochodzi z małych miejscowości a niektórzy też ze wsi. Obecnie uczestnicy w swoich grupach lokalnych pracują nad procedurami konsultacji społecznych mając do pomocy ekspertów projektu.

Skip to content