Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Warsztaty w scalonych gromadach obwodu dniepropietrowskiego

Warsztaty w scalonych gromadach obwodu dniepropietrowskiego

W dniach 17-20 maja w dwóch scalonych samorządach – gromadach Solonianskiej i Nowoaleksandriwskiej – zostały przeprowadzony warsztaty z udziałem władz, urzędników, kierowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, młodzieży oraz lokalnych liderów.

Program spotkań opierał się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wcześniej w tych samorządach wśród lokalnych liderów oraz młodzieży. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów uczyli się, jak wykorzystywać zgromadzone dane statystyczne w definiowaniu celów rozwoju lokalnego oraz budowaniu programów rozwojowych. Drugi dzień poświęcony był pracy nad kluczowymi problemami rozwojowymi tych konkretnych gromad z uwzględnieniem włączania mieszkańców w proces decydowania o kierunkach rozwoju oraz zdefiniowaniu ich roli w programach rozwoju na szczeblu lokalnym.

Specyfiką działania były nie tylko warsztaty, ale również sesje konsultacyjne zmierzające do uzyskania praktycznych umiejętności przez samorządowców oraz partnerów projektu z zakresu wykorzystywania zgromadzonych informacji w pracy z mieszkańcami. Części treningowej towarzyszyły również spotkania w placówkach oświatowych oraz wiodących lokalnych zakładach pracy, które służyły uzyskaniu pełniejszego obrazu sytuacji w rejonie.

Efektem końcowym działania są dwa dokumenty „Kluczowe problemy i rekomendacje kierunków rozwoju gromad Nowoaleksandriwka i Solone”.

Projekt „Wspólnie dla rozwoju – aktywizacja lokalnych społeczności nowopowstałych jednostek terytorialnych obwodu dniepropietrowskiego w procesie decentralizacji i planowania rozwoju” realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina.

Zdjęcia: Mateusz Mularski 

Skip to content