Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Projekt „Szkoła młodej demokracji” – wizyta studyjna w Krakowie

Projekt „Szkoła młodej demokracji” – wizyta studyjna w Krakowie

W dniach 15-22 maja uczestnicy projektu „Szkoła młodej demokracji” realizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa, organizację Młodzieżowa Alternatywa z Kijowa i Fundusz Lokalnych Inicjatyw Doniecczyzny gościli na wizycie studyjnej w Krakowie. W wizycie wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów z obwodu tarnopolskiego, winnickiego, odeskiego, kijowskiego i dniepropietrowskiego. 

Uczestnicy odwiedzili dwie krakowskie dzielnice: Podgórze i Debniki, współpracujące w zakresie projektów partycypacyjnych z krakowskim stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska oraz małopolskie gminy – Miechów i Ryglice. Gminy te, uczestnicząc w programie Fundacji MiLA, mają na swym koncie liczne działania angażujące mieszkańców w proces podejmowania decyzji oraz rozwiązywania lokalnych problemów. Dla ukraińskich gości szczególnie interesujące były mechanizmy wdrażania budżetu partycypacyjnego, praktyczne doświadczenia współpracy samorządów z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz funkcjonowanie – jako organów doradczych – rad młodzieżowych i rady seniorów. Intencją organizatorów było tu przede wszystkim przedstawienie uczestnikom pełnego spektrum działań partycypacyjnych możliwych do zastosowania w ich społecznościach lokalnych. Uzupełnieniem zajęć była prelekcja Bartosza Lipszyca ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski poświęcona m.in. praktyce współpracy pomiędzy polskimi samorządami oraz ich aktywności na arenie międzynarodowej. Oba te tematy okazały się bardzo aktualne, zwłaszcza dla przedstawicieli ukraińskich samorządów. Dały też impuls do poszukiwania przykładów dobrych praktyk niekoniecznie za granicą, ale i w swym najbliższym sąsiedztwie.

Wizytę podsumował panel ewaluacyjny skoncentrowany wokół pytania „co zabieramy ze sobą na Ukrainę?”  prowadzony wspólnie przez polskiego i ukraińskiego opiekuna projektu. Cenne wydaje się zwłaszcza to, iż uczestnicy wyjechali z Polski z konkretnymi, przedyskutowanymi z ekspertami pomysłami na działania w swoich lokalnych środowiskach. Grupa projektu w serwisie Facebook zapełniła się nie tylko pamiątkowymi zdjęciami, ale i bardzo szczegółowymi notatkami z wizyt i warsztatów, materiałami prasowymi poświeconymi wizycie, wreszcie – konkretnymi pytaniami, jakie uczestnicy zadają sobie wzajemnie i organizatorom, analizując własną nową wiedzę i umiejętności.

Fundacja Znak

Skip to content