Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wizyta studyjna w Polsce ukraińskich urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wizyta studyjna w Polsce ukraińskich urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych

PKWD03 2

W dniach 6-13 marca 2016 r. oraz 3-10 kwietnia 2016 r. odbyły się wizyty studyjne organizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu „Silne lokalne wspólnoty kluczem do sukcesu reformy samorządowej”. Do grup zaproszonych do udziału w wizytach studyjnych weszli przedstawiciele władz lokalnych poziomu rejonu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych/inicjatyw obywatelskich, którzy wcześniej najlepiej przeprowadzili diagnozy lokalne. Każdej z grup towarzyszyły po dwoje ukraińskich trenerów z grupy trenerskiej, pracującej na co dzień z uczestnikami projektu.

PKWD03 1

Pierwszy dzień obie grupy spędziły w Warszawie słuchając wykładów wprowadzających w tematykę wizyty. Pierwsze spotkanie dotyczyło kontekstu, historii i przebiegu reformy samorządowej w Polsce (dla pierwszej grupy wygłosił je p. Adam Grzegrzółka, dyrektor Biura Organizacji Urzędu m.st. Warszawy, dla drugiej – prof. Stanisław Faliński). Kolejny wykład przybliżał działania i historię trzeciego sektora w Polsce – wygłosiła go dla grupy Beata Charycka ze Stowarzyszenia Klon – Jawor. Ostatnie warszawskie spotkanie dotyczyło sposobów, jakimi można na poziomie lokalnym wprowadzać politykę równości płci i prowadzić profilaktykę równości.
Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oprócz spotkań na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego (oraz w jednostkach im podległych) uczestnicy złożyli wizytę w jednej z Rad Dzielnic Lublina, mieli spotkanie z Radą Kultury Przestrzeni oraz organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacja Wolności, Homo Faber.

Ważne dla uczestników wizyty były wyjazdy do gmin Adamów czy Gościeradów, gdzie w praktyce mogli zaobserwować jakie możliwości daje urzędnikom w ich pracy dobrze przeprowadzona reforma samorządowa.

Skip to content