Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Kurs planowania rozwoju lokalnego dla ukraińskich urzędników

Kurs planowania rozwoju lokalnego dla ukraińskich urzędników

SRGG1

W dniach 4-8 kwietnia Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin przeszkoliło urzędników z 16 nowopowstałych jednostek samorządu terytorialnego w obwodzie dniepropietrowskim. 

Celem kursu dla samorządowców było przekazania wiedzy praktycznej z zakresu planowania rozwoju lokalnego oraz dokonanie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej rejonów, których przedstawiciele są uczestnikami projektu. Podczas szkolenia przedstawiono instrumenty i narzędzia planowania rozwoju lokalnego w odniesieniu do specyfiki poszczególnych rejonów.

SRGG2

Równolegle przygotowany został również zespół, który w kolejnym etapie projektu przeprowadzi badania ankietowe lokalnych liderów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dwóch rejonach (solonyanskim i dniepropetrowskim). Celem badań jest pozyskanie informacji, które wraz z danymi ilościowymi pozwolą na identyfikację kluczowych problemów rejonów oraz wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego.

Projekt realizowany jest we współpracy z Biurem Reform Obwodu Dniepropetrowskiego oraz Dniepropietrowskim Regionalnym Instytutem Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy.

Skip to content