Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Zadania z zakresu współpracy rozwojowej realizowane przez Fundację w 2016 r.

Zadania z zakresu współpracy rozwojowej realizowane przez Fundację w 2016 r.

18 marca Fundacja podpisała z MSZ umowę na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2016 roku. Zgodnie z umową Fundacja realizować będzie następujące działania:

Konkurs „Wsparcie Demokracji 2016” na rzecz Gruzji i Tunezji – suma dofinansowania projektów 1 200 000 zł.

Polsko-Kanadyjski Programu Wsparcia Demokracji na rzecz Ukrainy – kontynuacja 7 projektów dwuletnich wybranych w konkursie grantowym w 2014 roku, realizacja kilkunastu projektów wybranych w konkursie grantowym w 2015 roku oraz konferencja podsumowująca w Ukrainie

Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy – realizacja projektów w obszarach tematycznych wskazanych przez Żannę Niemcową, laureatkę nagrody w 2015 roku:

  • wsparcie rodzin „Niebiańskiej Sotni” – konkurs  grantowy 800 000 zł;
  • poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia dla dzieci z rodzin osób przesiedlonych wewnętrznie w obwodach charkowskim, zaporoskim i dniepropietrowskim  – konkurs grantowy 1 000 000 zł;
  • wsparcie białoruskich i ukraińskich instytucji niezależnych mediów  – 1 000 000 zł w ramach działań własnych we współpracy z partnerami z Polski i Ukrainy.

Organizacja wyjazdu polskich obserwatorów na wybory w ramach misji OBWE/ODiHR w Białorusi i Gruzji oraz szkolenia dla obserwatorów.

Prowadzenie biura FSM w Kijowie w celu wsparcia decentralizacji na Ukrainie (we współpracy z innymi donorami m.in. DESPRO, GIZ)

Projekty realizowane w ramach działań własnych na rzecz Białorusi i Ukrainy w tym projekt „Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” realizowany przy wsparciu USAID oraz kontynuacja „Polsko-Duńskiego Projektu dla Dziennikarzy Białoruskich i Ukraińskich”.

Prowadzenie Centrum informacyjnego dla władz lokalnych w Mołdawii

Wszytskie konkursy grantowe będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi przez MSZ Zasadami i trybem przeprowadzenia konkursów.

Skip to content