Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > „Decentralizacja TERAZ!”. Liderzy połączonych gromad na konferencji w Kijowie.

„Decentralizacja TERAZ!”. Liderzy połączonych gromad na konferencji w Kijowie.

Fot. Jarosław Bittel, konferencja w Kijowie w dn. 24.11.2015

W dniu 24 listopada 2015 r. w Kijowie spotkali się liderzy nowopowstałych gromad z 10 obwodów wschodniej i południowej Ukrainy. Konferencja była zorganizowana w ramach projektu realizowanego przez fundację „Terra Humana”: „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie” i miała na celu przekazanie praktycznej wiedzy i informacji o sposobach zarządzania gromadą. Uczestnicy zapoznali się ze sposobem tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju w procesie uspołecznionym i zarządzania gromadą w oparciu o strategię z wykorzystaniem metodologii PCM (Project Cycle Management). Dowiedzieli się, jak duże znaczenie ma statut gromady w bieżącym zarządzaniu gminą.

Ponadto zaprezentowano polskie doświadczenia wykorzystywania funduszu sołeckiego, promocji gminy oraz możliwości wspólnego działania gmin w ramach związków międzygminnych. 120 uczestników aktywnie uczestniczyło w konferencji zadając liczne pytania polskim prelegentom, którymi byli praktycy samorządu w Polsce – burmistrzowie, przewodniczący i członkowie rad gmin, pracownicy administracji gminnych i eksperci. Zadając pytania uczestnicy bardzo często odwoływali się do wiedzy zdobytej na warsztatach zrealizowanych wcześniej w ramach projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Sowietskiego (AR Krym) i współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Skip to content