Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > 3 lata Szkoły Debat i Szkoły Demokracji

3 lata Szkoły Debat i Szkoły Demokracji

Od blisko trzech lat już w ponad 20 szkołach w Gruzji, CEO pomaga zaszczepiać demokratyczne postawy i rozwiązania w zakresie samorządności uczniowskiej (Projekty Szkoła Debat i Szkoła Demokracji realizowane dzięki wsparciu Fundacji Solidarności Międzynarodowej). Poprosiliśmy trenerów pracujących z nami przez cały ten okres w szkołach o podzielenie się  swoimi doświadczeniami i wspomnieniami.

Lali Omiadze, trenerka w projekcie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą przyznaje, że ją samą zaskoczyła skala zmiany jaka zaszła w postawie i umiejętnościach po pierwsze uczniów. Początkowo nieśmiali, bez własnej inicjatywy i wiary we własne możliwości zaczęli aktywnie mierzyć się z problemami występującymi w szkole. Lali podkreśla, że uczniowie nauczyli się konfrontować swoje opinie i potrzeby z nauczycielami niejednokrotnie prezentującymi inne niż oni punkt widzenia. Uczniowie wykorzystali szansę aby otwarcie w obecności nauczycieli otwarcie mówić o problemach w komunikacji z nimi. Co więcej projekty Szkoła Debat i Szkoła Demokracji były dla wielu uczniów pierwszym tego rodzaju wydarzeniem. Lali zauważa, że uczniowie dzięki temu doświadczeniu zaczęli dalej aktywnie angażować się w różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie a nawet samodzielnie takie organizować. W pamięci utkwił Lali przykład Tamuny – uczennicy ze szkoły w Variani, która w czasie warsztatów była dość nieśmiała. Chociaż nie została wybrana do grupy dzieci, które w ramach nagrody za aktywność pojechały na wizytę studyjną do Polski, postanowiła przekazać zdobytą wiedzę dzieciom, które nie miały możliwości wzięcia udziału w projekcie. Tamuna przygotowała i przeprowadziła warsztaty w swojej szkole, następnie pomogła zorganizować mini debatę i realizować projekt jaki uczniowie zaplanowali w wyniku debaty.

„Jestem dumna ze swoich podopiecznych, którzy w trakcie naszych dwóch projektów nauczyli się krytycznego, niezależnego myślenia i publicznego prezentowania swoich opinii. Nauczyciele również stopniowo nauczyli się przyjmować feedback od uczniów”

Kolejną trenerką, z którą rozmawialiśmy jest Nanuka Peradze. Nanuka aktywnie uczestniczyła w wszystkich edycjach projektu. „Za każdym razem gdy rozpoczynaliśmy nowy cykl warsztatów mieliśmy znacznie więcej chętnych dzieci niż miejsc. To jak bardzo dzieci przykładały się do przygotowywania debat i pomocy  przy projekcie dawało nam ogromną motywację do dalszej pracy” – wspomina Nanuka. Uczniowie, z którymi pracowała Nanuka nie zaprzestali działań po zakończeniu projektu. Samodzielnie, bez pomocy trenerów zaplanowali i przygotowali szereg inicjatyw obywatelskich, w tym  kilka akcji ochrony środowiska. Ponadto napisali list do Ministerstw Nauki i Edukcaji z prośbą o pomoc w rozwiązaniu infrastrukturalnych problemów swojej szkoły, zorganizowali kilka spotkań z lokalnymi władzami aby przedstawić swoje pomysły dotyczące rozwoju ich szkoły. Nanukna jest dumna, że udało się wlać w dzieci aktywnego, obywatelskiego ducha. Nanuka o sobie i o reszcie trenerów pracujących w szkołach w ramach projektu mówi „Debatowanie stało się naszą religią. Staramy się zachęcić jak najwięcej osób to tego sposobu wymiany myśli i planowania i rozwiązywania problemów”.

Zapytaliśmy Giorgija Stepnadze – kolejnego z grona gupy blikso 20 trenerów Gruzińskich, z którymi współpracowaliśmy co najbardziej zapadło mu w pamięć z trzech lat projektu. „Przede wszystkim motywacja uczniów, ich odpowiedzialność i zapał do pracy. Również zaangażowanie i przychylność nauczycieli, którzy wspierali nas na wszystkich etapach projektu”. Giorgi zwrócił, też uwagę, że dla samych trenerów praca w szkołach była bardzo pouczającym zadaniem. „Musieliśmy nauczyć się współpracować z nauczycielami, angażować wszystkie strony życia szkolnego w projekt, wspierać uczniów w realizacji ich pomysłów i oczywiście umiejętnie przekazywać wiedzę”. Giorgi wspomina moment, kiedy poczuł się wyjątkowo dumny z swoich studentów. NA finalną debatę pod koniec drugiej edycji Szkoły Debat dzieci zaprosiły reprezentantów władz lokalnych. Urzędnicy ratusza wzięli aktywny udział w dyskusji z uczniami i obiecali wesprzeć finansowo i technicznie plan renowacji budynku szkolnego i przyległego boiska. Wielki sukces małych obywateli.

Lali, Nona i Giorgii podkreślali, że istnieje bardzo silna potrzeba kontynuacji działań realizowanych w ramach projektów Szkoła Debat i Szkoła Demokracji. Pozytywne rezultaty działań wymagają utrwalenia i rozprzestrzenienia na kolejne szkoły. Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na tę potrzebę.

Skip to content