Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Zakończono rekrutację obserwatorów długo- i krótkoterminowych wyborów lokalnych na Ukrainie

Zakończono rekrutację obserwatorów długo- i krótkoterminowych wyborów lokalnych na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 31 sierpnia 2015 roku Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji, wybrała grupę obserwatorów długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO) w ramach misji ODIHR/OBWE na wybory lokalne na Ukrainie, zaplanowane na 25 października 2015 r.

Do Fundacji wpłynęło 14 poprawnie wypełnionych wniosków kandydatów na obserwatorów długoterminowych i 86 wniosków kandydatów na obserwatorów krótkoterminowych. Komisja wybrała 7 kandydatów na obserwatorów długoterminowych na listę główną i 2 osoby na listę rezerwową oraz 30 kandydatów na obserwatorów krótkoterminowych na listę główną i 12 kandydatów na listę rezerwową.

Gratulujemy osobom, które zostały wybrane. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali do nas swoje wnioski.

Lista główna obserwatorów długoterminowych na wybory lokalne na Ukrainie (w kolejności alfabetycznej):

Miriam Cias
Elżbieta Ciesielska
Szymon Harasim
Bartłomiej Jojczyk
Tomasz Lewiński
Karolina Mazurczak
Przemysław Wereszko

Lista rezerwowa obserwatorów długoterminowych na wybory lokalne na Ukrainie (kolejność na liście jest decydująca w przypadku rezygnacji kandydata z listy głównej):

Karol Bijoś
Joanna Kowalska

Lista główna obserwatorów krótkoterminowych na wybory lokalne na Ukrainie (w kolejności alfabetycznej):

Adam Będkowski
Anna Bielecka
Karol Bijoś
Tomasz Bladyniec
Paulina Czarnecka
Marta Falkowska
Tadeusz Iwański
Mateusz Kamionka
Beata Kapinos
Katarzyna Kościesza
Joanna Kowalska
Marta Kużelewska
Anna Maczuga
Marcin Maryszczak
Jan Osiński
Anna Ostapczuk
Błażej Piasek
Jakub Pieńkowski
Mariusz Podgórski
Ewa Polak
Marcin Prengowski
Norbert Rafalik
Robert Rajczyk
Marika Staszowska
Antoni Strzemieczny
Cezary Szczepaniuk
Tomasz Szopa
Justyna Szymańska
Anna Woźniak
Tomasz Zagórski
Lista rezerwowa obserwatorów krótkoterminowych na wybory lokalne na Ukrainie (kolejność na liście jest decydująca w przypadku rezygnacji kandydata z listy głównej):

Artur Grossman
Zbigniew Cierpiński
Irina Stankiewicz
Paulina Łukawska
Arkadiusz Semeniuk
Karina Zborowska
Krzysztof Tomczyński
Iwo Magierski
Igor Ruczyński
Justyna Kałuża
Arkadiusz Legieć
Aleksandra Synowiec

Skip to content