Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki zapytania ofertowego UKRAINA (RS-15)

Wyniki zapytania ofertowego UKRAINA (RS-15)

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Ukrainy (RS-15) w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP, w terminie określonym w zaproszeniu złożono 12 ofert na łączną kwotę dofinansowania 3 149 537,00 zł.

Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej złożonych w terminie ofert zgodnie z etapami pracy Komisji Grantowej zapytania ofertowego opisanymi w pkt. 4. Zasad opiniowania i wyboru wniosków (2015) oraz w oparciu o kryteria określone w decyzji Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i wymienione w Opisie zapytania ofertowego RS-15 (zasady uczestnictwa).

W dniu 8 czerwca 2015 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 4 ofert.

Kolejność ofert zgodnie z liczbą punktów przyznaną przez Komisję Grantową:

 

 

Wszyscy oferenci zostali poinformowani o wynikach zapytania ofertowego przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Skip to content