Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Armenia > Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego – ARMENIA (Z-15)

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego – ARMENIA (Z-15)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015” ogłasza zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów na rzecz Armenii.

 

Zapytanie ofertowe Z-15 dotyczy następującego obszaru tematycznego:

„Wsparcie niezależnych mediów lokalnych i/lub wsparcie środowisk proeuropejskich w Armenii.”

Oferta powinna być zgodna z ww. tematyką zapytania oraz spełniać jednocześnie warunki określone poniżej oraz zawarte w Opisie zapytania ofertowego Z-15 (zasady uczestnictwa).

Warunki zapytania ofertowego

  • W ramach zapytania można składać oferty projektowe na rzecz: ArmeniiProjekty muszą być realizowane na terenie Armenii i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.
  • O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje.
  • Partnerzy: wymagany jest udział co najmniej jednego partnera zagranicznego z Armenii.
  • Maksymalna wysokość dofinansowania projektu: 100 000 zł.
  • Graniczne terminy realizacji projektu: 1 lipca – 30 listopada 2015 r.
  • Załączniki obowiązkowe: Listy od partnerów zagranicznych uczestniczących w planowaniu i realizacji projektu (skany w językach białoruskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim, francuskim lub polskim – listy w innych językach niż wymienione należy przesyłać z tłumaczeniem roboczym na język polski).
  • Wkład własny oferenta: minimum 5% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego i/lub pracy wolontariuszy).
  • Koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 15% wartości projektu.
  • Termin złożenia oferty (rejestracji i dostarczenia do siedziby FSM): 25 maja 2015 r. do godz. 16:00.
  • Oferty należy składać przy pomocy Generatora Wniosków FSM.

Łączna pula środków przeznaczonych na wsparcie finansowe projektów wyłonionych w drodze zapytania ofertowego wynosi     100 000 zł.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego w ramach programu Wsparcie Demokracji 2015 można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 07 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

stopka polska bezroku800

Skip to content