Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Pracownia Aktywności Obywatelskiej

Pracownia Aktywności Obywatelskiej

2014Ukraina 

 

 

Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca

 

Tytuł projektu: Pracownia Aktywności Obywatelskiej / Civic Engagement Workshop

Pracownia Aktywności Obywatelskiej to program zrealizowany przez Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca z Rudy Śląskiej we współpracy z ukraińską fundacją Insha Osvita z Kijowa oraz niemiecką organizacją MitOst e.V.

 

Celem projektu była promocja pozaformalnej edukacji obywatelskiej dla młodzieży z Ukrainy i Polski poprzez rozwijanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, promowanie i pogłębianie zrozumienia przez nich wartości demokratycznych, a także rozwój kompetencji niezbędnych aktywnemu obywatelowi.

 

W ramach projektu kilkadziesiąt młodych osób wzięło udział w cyklu warsztatów składających się z trzech etapów: 1. Pracownia Idei – warsztaty o wybranej tematyce (zrównoważony rozwój, historia i pamięć, protest) i tworzenie wstępnych pomysłów na inicjatywy; 2. Pracownia Działań – warsztaty z zarządzania projektami i realizacja inicjatywy społeczno-kulturalnej w swojej miejscowości pod opieką mentora; 3. Pracownia Doświadczeń – warsztaty ewaluacyjne i prezentacja zrealizowanych inicjatyw.

 

Efektem końcowym projektu były inicjatywy zrealizowane przez uczestników szkoleń w swojej społeczności lokalnej. W sumie zrealizowano 43 inicjatywy społeczno-kulturalne, których zasięg i forma były bardzo różnorodne. Zestawienie zrealizowanych projektów można znaleźć na stronie: http://maysternya.org/pl/projekty-uczestnikow/2014/

 

loci1

loci2

loci3

 

Genius          insha osvita        mitost

Skip to content