Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Podwyższenie standardu ochrony praw dzieci umieszczonych w placówkach izolacyjnych i opiekuńczych w Ukrainie

Podwyższenie standardu ochrony praw dzieci umieszczonych w placówkach izolacyjnych i opiekuńczych w Ukrainie

2014Ukraina 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

Tytuł projektu: Podwyższenie standardu ochrony praw dzieci umieszczonych w placówkach izolacyjnych i opiekuńczych w Ukrainie / Increasing the standard of protection of rights of children placed in isolation and care facilities in Ukraine

 

Głównym partnerem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka była organizacja „Młodzieżowa Alternatywa” M’ART, przy projekcie współpracowały także inne ukraińskie NGO oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Działania miały na celu podwyższenie standardu przestrzegania praw nieletnich i małoletnich w instytucjach izolacyjnych i opiekuńczych w Ukrainie poprzez merytoryczne wsparcie działania powołanego w 2012 Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP) w Ukrainie.

 

W ramach projektu przygotowano specjalistów i narzędzia badawcze do monitorowania placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Odbyły się seminaria, warsztaty oraz wizyta studyjna w instytucjach opiekuńczych i resocjalizacyjnych w Polsce.

 

W rezultacie powstały przetestowane narzędzia badawcze, które zostały przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich Ukrainy. Wydano elektroniczną publikację zawierającą narzędzia, analizy prawa krajowego i międzynarodowego oraz raport z badań pilotażowych w 5 instytucjach.

 

hfpcUkr1

hfpcUkr2

hfpcUkr3

 

logo HFPC       MART            ombudsman

Skip to content