Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Młodzieżowa Strategia Rozwoju obwodów Wschodniej Ukrainy

Młodzieżowa Strategia Rozwoju obwodów Wschodniej Ukrainy

2014Ukraina 

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

 

Tytuł projektu: Młodzieżowa Strategia Rozwoju obwodów Wschodniej Ukrainy / Youth Development Strategy for the eastern regions of Ukraine

 

Projekt wdrażała Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w partnerstwie z Połtawską Radą Obwodową oraz Stowarzyszeniem Organów Samorządu Lokalnego Obwodu Charkowskiego.

 

Istotą działań było wzmocnienie merytoryczne Rad Młodzieżowych i organizacji studenckich z obwodów Wschodniej Ukrainy – charkowskiego, połtawskiego oraz dnietropietrowskiego. W działaniach projektowych udział wzięli członkowie organizacji młodzieżowych funkcjonujących przy Radach Obwodowych.

 

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla członków Rad Młodzieżowych poświęcone animacji życia społecznego wśród młodzieży oraz coaching stacjonarny i on-line, którego celem było usprawnienie funkcjonowania i zwiększenie aktywności Rad Młodzieżowych.

 

Dziesięciu najbardziej aktywnych uczestników szkoleń wzięło udział w dwóch wizytach studyjnych do Polski, podczas których udało im się nawiązać współpracę z polskimi uczelniami i organizacjami młodzieżowymi. Uczestnicy projektu przy wsparciu realizatorów opracowali trzy Młodzieżowe Strategie Rozwoju, które następnie zostały złożone w Radach Obwodowych Połtawy, Dniepropietrowska i Charkowa.

 

fimukr1

fimukr2

fimukr3

 

indeks       Coat of Arms of Poltava Oblast.svg

Skip to content