Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Spotkanie w rocznicę rozpoczęcia obywatelskiego ruchu protestu na kijowskim Majdanie

Spotkanie w rocznicę rozpoczęcia obywatelskiego ruchu protestu na kijowskim Majdanie

zdjecie 05

Z inicjatywy Fundacji Solidarności Międzynarodowej 1 grudnia 2014 r. miało miejsce uroczyste spotkanie objęte patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pt. „Polskie organizacje pozarządowe – wsparcie dla Ukrainy, listopad 2013-listopad 2014”.

Spotkanie zorganizowane zostało w rocznicę rozpoczęcia obywatelskiego ruchu protestu na kijowskim Majdanie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które angażują się w różnorodne formy pomocy i wsparcia dla społeczeństwa ukraińskiego, w tym Tatarów Krymskich oraz dziennikarze, którzy wsparli promocyjnie i informacyjnie działania organizacji obywatelskich i pozarządowych podjęte na rzecz Ukrainy.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie:
• przyznano odznaczenia państwowe najbardziej zaangażowanym od dłuższego czasu we wsparcie Ukrainy przedstawicielom organizacji pozarządowych i obywatelskich: Izie Chruślińskiej, Złoty Krzyż Zasługi, Martynie Michalik i Jackowi Kastelańcowi, Srebrne Krzyże Zasługi, Annie Kertyczak oraz Mirosławowi Skórce, Brązowe Krzyże Zasługi;

• podsumowano dotychczasowe działania polskich organizacji pozarządowych i obywatelskich na rzecz Ukrainy, a także dyskutowano nad priorytetami współpracy i wsparcia dla Ukrainy w najbliższym czasie.

zdjecie 06

W trakcie spotkania Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce, wręczył pamiątkowe zdjęcia przedstawicielom polskich organizacji angażujących się we wsparcie i pomoc dla Ukrainy.

zdjecie 08

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna pokazująca przedsięwzięcia podejmowane przez wszystkie zaproszone organizacje w ciągu ostatniego roku będące wyrazem solidarności dla społeczeństwa ukraińskiego.

Informacja na stronie Prezydenta RP:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1398,odznaczenia-dla-wspierajacych-przemiany-na-ukrainie.html

Skip to content