Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Jak to się robi? Wiztyta Mołdawskich Szkolnych Klubów Europejskich w Polsce i na Ukrainie

Jak to się robi? Wiztyta Mołdawskich Szkolnych Klubów Europejskich w Polsce i na Ukrainie

W dniach od 18 do 26 października 2014 r. początkowo we Lwowie na Ukrainie, a następnie w Polsce odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii”. Dwudziestu uczestników – młodzież wraz opiekunami z sześciu nowo utworzonych Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) w szkołach, zapoznało się z działalnością ukraińskich i polskich szkolnych klubów europejskich, działalnością proeuropejskich organizacji pozarządowych oraz metodami współpracy młodzieży z administracją publiczną.

W ramach wizyty studyjnej uczniowie wraz z nauczycielami ugruntowali wiedzę z dziedziny pracy w zespole, umiejętności komunikacji społecznej oraz zachowań medialnych, w tym wypowiedzi przed kamerą, zarządzaniem projektami, zdobytą podczas obozu szkoleniowo-integracyjnego, który odbył się w sierpniu w Mołdawii. Wówczas każdy z klubów wypracował na warsztatach z komunikacji społecznej swoje logo oraz hasło promocyjne.

Dla większości uczestników jest to pierwszy wyjazd za granicę, dlatego organizatorzy zaplanowali urozmaicony program edukacyjny oraz kulturalny. Oprócz spotkań w polskich i ukraińskich szkolnych klubach europejskich odbyły się m.in. spotkania z władzami Gminy Dydnia, Młodzieżową Radą Gminy w Baranowie Sandomierskim, spotkanie w warszawskiej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Szkolnym Klubem Europejskim „Młodzież dla Europy” z Gimnazjum nr 3 z Radomska. Uczestnicy zwiedzili również Lwów i Warszawę, Przemyśl i Zamek w Baranowie Sandomierskim. W drogę powrotną udali się pierwszym bezpośrednim lotem z Warszawy do Kiszyniowa w ramach nowego połączenia lotniczego między Polską, a Mołdawią.

Projekt w ramach którego odbyła się wizyta studyjna jest realizowany przez fundację TERRA HUMANA z Warszawy w partnerstwie z ONG „Moştenitorii”z Bălţii Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie procesu zbliżania Mołdawii do Unii Europejskiej.

http://schooleuroclubsmoldova.eu/pl/

Skip to content