Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki kontroli formalnej w konkursie grantowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji

Wyniki kontroli formalnej w konkursie grantowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji

W pierwszym etapie konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji” wpłynęło 111 wniosków wstępnych (listów intencyjnych): 68 wniosków dotyczących ścieżki Demokracja lokalna i 43 wnioski dotyczące ścieżki Niezależne media.

Na podstawie punktu 19.3 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym 2014/2015 Zarząd Fundacji wyłączył z oceny merytorycznej 18 wniosków nie spełniających kryteriów formalnych wskazanych w punkcie 8 wymienionych wyżej Zasad: 10 wniosków dotyczących ścieżki Demokracja lokalna i 8 wniosków dotyczących ścieżki Niezależne media.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków:

niekompletność (brak obowiązkowych linków do statutu, ostatniego bilansu i sprawozdania rocznego wnioskodawcy)
złożenie przez podmioty nieuprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (brak doświadczenia w gospodarowaniu środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2011-2014, brak trzyletniego doświadczenia z lat 2009-2014 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego).

Wszystkie organizacje zostały poinformowane o fakcie wyłączenia ich wniosku/-ów z oceny merytorycznej przed publikacją informacji na stronie www.

Decyzją Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej do oceny merytorycznej zakwalifikowano 93 wnioski: 58 wniosków dotyczących ścieżki Demokracja lokalna i 35 wniosków dotyczących ścieżki Niezależne media.

Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: I połowa października 2014 r.

Skip to content