Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Rozwija się współpraca pomiędzy polskimi i mołdawskimi samorządami

Rozwija się współpraca pomiędzy polskimi i mołdawskimi samorządami

Podpisanie 7 partnerstw pomiędzy polskimi i mołdawskimi samorządami, rozpoczynających transfer doświadczeń w dziedzinie samorządności oraz przekazanie know-how dotyczącego wdrożenia lokalnego programu stypendialnego to główne wrześniowe cele Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” w ramach projektu „SZTAFETA PL-MD Umacniamy demokrację”.

Z wizytą roboczą wyjeżdża do Mołdawii dwoje ekspertów, którzy spotykać się będą ze środowiskami zainteresowanymi wdrożeniem programu stypendialnego wzorowanego na Programie „Mecenat”, który TK „Echo Pyzdr” realizuje od 18 lat. Sukcesy Programu „Mecenat” wielokrotnie honorowano przyznając m.in.: nagrodę Pro Publico Bono, a jej koordynatorce medal Komisji Edukacji Narodowej czy Złoty Krzyż Zasługi. Głównym jego walorem jest efektywne angażowanie młodzieży stypendialnej w sprawy społeczne przy wymogu zachowaniu najwyższych możliwych wyników w nauce.

ep22

Podpisanie umowy partnerskiej między miastami Causeni i Nowe Skalmierzyce, 2014

Podczas spotkania roboczego w Mołdawii, w gminie Mitoc (rejon Orhei) przekazany zostanie partnerom model funkcjonowania Programu na poziomach jego organizatorów i beneficjentów wraz z niezbędną przykładową dokumentacją, która reguluje prace nad Programem. Eksperci przekażą także mołdawskim organizatorom programu stypendialnego wsparcie finansowe pochodzące od prywatnych polskich sponsorów pragnących wspomóc proces uruchamiania Programu w Mołdawii.

Druga wrześniowa wizyta będzie miała miejsce w Polsce. Dziesięcioro przedstawicieli mołdawskich samorządów, organizacji pozarządowych i mediów przyjedzie do Pyzdr w Wielkopolsce, by zgodnie z programem, wizytować regionalne samorządy i instytucje gotowe do rozmów o współpracy wzajemnej. Goście odwiedzą m.in.: środowiska gmin: Blizanów i Rzgów, Starostwo Kaliskie, a także spotkają się z Prezydentem miasta Kalisz. W Starostwie Kaliskim podpisana zostanie umowa partnerska z odpowiednikiem Rejonu Orhei , a przedstawiciele samorządów miast Orhei i Kalisz wymienią się listami intencyjnymi o współpracy.

Nawiązywanie i realizowanie partnerstw między samorządami polskimi i mołdawskimi, to główny cel działań projektowych Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” i mołdawskiego Stowarzyszenia „Civis”. W roku bieżącym można mówić o wysokiej efektywności w tym zakresie, bowiem od marca do października uda się uskutecznić 7 partnerstw. Po stronie mołdawskiej zaangażowane są Mitoc, Malaesti, Oxentea, Mascauti, Orhea (miasto i powiat), Causeni i Criuleni. Po stronie polskiej: Blizanów, Rzgów, Lisków, Koźminek, Ostrzeszów, Nowe Skalmierzyce oraz Kalisz (miasto i powiat). W marcu 2013 podpisane zostało pierwsze partnerstwo między gminami Mitoc i Blizanów, które rozpoczęły cały proces i stanowią ósme partnerstwo.

polcivis

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Skip to content