Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Trwają kampanie rzecznicze liderów politycznych Partnerstwa Wschodniego

Trwają kampanie rzecznicze liderów politycznych Partnerstwa Wschodniego

W dniach 27 lipca – 2 sierpnia br. pod Kijowem na Ukrainie odbyło się pierwsze spotkanie liderów z Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w ramach II edycji Szkoły Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego. Szkołę w tym roku tworzy i realizuje mocny zespół partnerów w składzie: Szkoła Liderów z Polski, Europejski Dialog z Ukrainy, Holenderski Instytut Demokracji Wielopartyjnej – Reprezentacja na Kaukazie Południowym z Gruzji, Krajowa Rada Młodzieży z Mołdawii oraz Ruch Pozytywna Zmiana z Azerbejdżanu.

slep3sm

SLPPW nie jest typowym projektem, struktura Szkoły obejmuje 2 spotkania – jedno na Ukrainie, drugie w Polsce, a pomiędzy spotkaniami uczestnicy realizują w tym roku własne inicjatywy rzecznicze w mieszanych zespołach międzynarodowych. Ma to na celu zarówno stworzenie możliwości dla uczestników do zastosowania w praktyce otrzymanej wiedzy, jak i zapewnienia im przestrzeni do networkingu. Mimo wysokich kwalifikacji oraz obszernych doświadczeń w kraju zamieszkania, liderzy z Partnerstwa Wschodniego nadal są spragnieni dyskusji i wspólnych inicjatyw w regionie, umożliwiających im wypracowanie rozwiązań dla własnych krajów na drodze demokratyzacji.

Podczas ukraińskiej edycji SLPPW liderzy pracowali w dwóch grupach warsztatowych, doskonaląc swoje umiejętności liderskie oraz pracując nad wystąpieniami publicznymi w języku angielskim oraz odkrywając tajniki debaty oksfordzkiej. Jeden dzień Szkoły był całkowicie poświęcony wizytom, spotkaniom i dyskusjom w Kijowie.

Przez kolejne dni Szkoły uczestnicy skupili się na procesach demokratycznych w krajach PW, opracowując pod okiem eksperta analizę SWOT tych procesów w ich krajach z punktu widzenia instytucjonalnego i kulturowego. Po wprowadzeniu w tematykę kampanii rzeczniczych, liderzy podzielili się na zespoły międzynarodowe i rozpoczęli przygotowanie swojego „zadania domowego”, polegającego na przeprowadzeniu próbnych kampanii rzeczniczych dot. interesującego ich tematu, wspólnego dla wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego.

slep2sm

Co tydzień zespoły zamieszczają nowe informacje na stronach społecznościowych kampanii. W doborze tematyki dla swoich inicjatyw liderzy kierowali się zainteresowaniami z jednej strony, z drugiej zaś – szukali wspólnego mianownika, tematu, który jest ważny w każdym z krajów PW i przedstawia problemy, z którymi borykają się lokalne społeczności. W efekcie – mamy 6 próbnych inicjatyw realizowanych ponad granicami:

  1. Empowering women in politics: promocja zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym – http://womeninlocalcouncils.wordpress.com/
  2. Citizens eye: zwiększenie przejrzystości pracy urzędników poprzez instalację kamer w urzędach – https://www.facebook.com/pages/Citizens-eye/1456744274610589
  3. Paper bag in every supermarket: promocja ekologicznego podejścia w supermarketach oraz ochrona środowiska – https://www.facebook.com/pages/Paper-Bag-in-Every-Supermarket/1505184139718486?fref=ts
  4. Stop children abuse: przeciwdziałanie nadużyciom w stosunku do dzieci i młodzieży – https://www.facebook.com/pages/Stop-Child-Abuse/284436295076685
  5. Access to public registries: kampania mająca na celu promocję e-państwa i serwisów elektronicznych w przestrzeni publicznej – https://www.facebook.com/openregistries
  6. SAFEBIKER: kampania dot. bezpiecznych dróg dla rowerzystów – http://safebiker.wordpress.com/category/moldova/

Nowości ze wszystkich kampanii można śledzić również na stronie facebookowej programu SLPPW.

Ponownie liderzy spotkają się w Warszawie już 21-27 września, aby podsumować swoją wspólną pracę, spotkać się z decydentami polityki polskiej i europejskiej oraz dalej rozwijać się w swoim przywództwie.

                                       logo SSL         12982_10151784619706745_1509688663_n.jpg    logo.gif   europejski dialog-logo

 

 


logo.png

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content