Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Podsumowanie misji obserwatorów długoterminowych

Podsumowanie misji obserwatorów długoterminowych

12 czerwca w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie podsumowujące udział polskich obserwatorów długoterminowych w misji ODIHR/OBWE, monitorującej przebieg przyspieszonych wyborów prezydenckich na Ukrainie (25.05,2014 r.). Obserwatorzy długoterminowi spędzili na Ukrainie niemal trzy miesiące. Obecni na spotkaniu Zbigniew Cierpiński, Jakub Herold, Adam Sauer i Sławomir Szyszka trafili do obwodów odpowiednio: chmielnickiego, zaporoskiego, ługańskiego i donieckiego, będąc nieraz – zwłaszcza dwaj ostatni – świadkami wydarzeń dramatycznych.Wszyscy podkreślali wielkie zaangażowanie ukraińskich pracowników lokalnych komisji wyborczych, co rodzi nadzieję na trwałość przemian demokratycznych w tym kraju. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP. W ramach misji ODIHR/OBWE Polska skierowała na Ukrainę ośmioro obserwatorów długoterminowych – dziewięćdziesięcioro – krótkoterminowych.

Skip to content