Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych na Ukrainę

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych na Ukrainę

Fot. Mateusz Mularski

19 maja 2014 roku na Ukrainę wyjechała grupa polskich obserwatorów krótkoterminowych (ang. STO, Short Term Observer). Dołączą tam do przebywających na miejscu już od kilku obserwatorów długoterminowych (ang. LTO, Long Term Observer) i wspólnie będą śledzić przebieg zaplanowanych na 25 maja przedterminowych wyborów prezydenckich.

W ramach misji wyborczej ODIHR/OBWE najliczniej reprezentowani są właśnie obserwatorzy z Polski. Na Ukrainę wysłaliśmy w sumie 98 osób (8 LTO i 90 STO), gdy cała misja liczy 1000 obserwatorów (100 LTO i 900 STO).

Przed wyjazdem obserwatorzy wzięli udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, podczas którego o znaczeniu misji na Ukrainie mówili przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP (Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP ds. społecznych), MSZ (Karolina Zelent-Śmigrodzka, wicedyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej) oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej (prezes Krzysztof Stanowski). W imieniu ODIHR/OBWE głos zabrała Tatyana Bogussevich (Senior Election Adviser ODIHR), która porównała obserwatorów do „oczu i uszów” OBWE. Aktualną sytuację na Ukrainie i perspektywy jej rozwoju nakreślił dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, a podstawowe zasady pracy obserwatora przedstawił dr Spasimir Domaradzki, reprezentujący Prezydencki Program Ekspercki w Kancelarii Prezydenta RP i Uczelnię Łazarskiego.

Skip to content