Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Startuje Akademia Młodych Liderów w gruzińskim Kazbegi

Startuje Akademia Młodych Liderów w gruzińskim Kazbegi

Karo Stefantsmida

 

Fundacja Civis Polonus w partnerstwie z 4 organizacjami i instytucjami gruzińskimi rozpoczęła w kwietniu realizację projektu pt. Lokalna Akademia Młodych Liderów w Kazbegi, którego celem jest aktywizacja młodzieży z gminy Kazbegi oraz kształtowanie ich umiejętności liderskich.

Organizacją wiodącą po stronie gruzińskiej jest NGO Stefantsmida, zaś pozostałymi parterami są Gmina Kazbegi, Ministerstwo Sportu i Spraw Młodzieży Gruzji oraz Krajowa Rada Gruzińskich Organizacji Młodzieżowych.

NGO Stefantsmida, organizacja tworzona przez lokalnych młodych liderów, podejmuje bardzo różnorodne działania: od promocji gminy i jej turystycznych walorów zagranicą, przez wydawanie lokalnej gazety i akcje uświadamiające z zakresu ochrony środowiska po organizację międzynarodowych wymian młodzieży i budowę Młodzieżowego Centrum Kultury.

W ramach projektu pracownicy Fundacji, mający doświadczenie pracy z młodzieżą i młodzieżowymi radami, będą przez 8 miesięcy wspierać organizację Stefantsmida w Gminie Kazbegi i jej liderów w pracy z lokalną młodzieżą.

Wsparcie to będzie polegało na podzieleniu się z partnerem wiedzą nt. metod pracy z młodzieżą m.in. poprzez przygotowanie i adaptację materiałów szkoleniowych oraz coaching lokalnych liderów przez skype w trakcie całego projektu.

W ramach projektu w Gminie Kazbegi powstanie młodzieżowa rada. W sierpniu 2014 r. odbędzie się szkolenie, którego celem będzie przygotowanie młodzieży (wiek 13-20 lat) i młodych lokalnych liderów (wiek 20-35 lat) do dalszej pracy i zaplanowanie działań na kolejny rok.

Na podstawie dostarczonych materiałów merytorycznych i doświadczeń projektu zostanie opracowana publikacja dotycząca pracy z młodzieżą w Gruzji. Będzie ona wykorzystywać wiedzę, jaką wniesie do projektu Fundacja Civis Polonus, ale dostosowaną do gruzińskich realiów, kultury i prawa. W ramach projektu powstanie także krótki film promujący działania w Kazbegi.

Warto zaznaczyć, że tematyka projektu jest pomysłem strony gruzińskiej, a realizatorzy mają nadzieję, że wypracowany w Kazbegi system pracy z młodzieżą będzie mógł być powielany w innych regionach Gruzji.

                                        stepancminda-150x86.jpg

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content