Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

24 kwietnia 2014 r. Radosław Sikorski i John Baird ministrowie spraw zagranicznych Polski i Kanady podpisali w Warszawie Oświadczenie w sprawie koordynacji działań na rzecz Ukrainy i Europy Wschodniej. Czytamy w nim między innymi, że Polska i Kanada są zdecydowane nadal wspierać naród ukraiński w jego dążeniu do stworzenia w pełni wolnego i demokratycznego społeczeństwa oraz, o ile będzie to możliwe i korzystne, koordynować działania polegające na zachęcaniu rządu ukraińskiego do przeprowadzania reform, a także wspierać ukraińskie i działające na Ukrainie demokratyczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego w osiąganiu tych celów. W czasie konferencji prasowej ministrowie zapowiedzieli wspólne inicjatywy pomocowe dla Ukrainy realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy).

W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji Fundacja Solidarności Międzynarodowej planuje sfinansowanie do 2016 roku około 25 projektów w Ukrainie. Realizowane przez partnerów z Ukrainy i Polski (organizacje pozarządowe, samorządy, media) projekty będą dotyczyły wsparcia reformy samorządowej na szczeblu lokalnym i regionalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy wschodniej i południowej) oraz wsparcia niezależnych mediów i budowania wspólnej dla całej Ukrainy przestrzeni świadomości obywatelskiej. Łączny planowany budżet programu w latach 2014-16 to 5,5 mln CAD (14 850 tys. zł).

Polecamy informację o spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Kanady opublikowaną na stronach MSZ RP 
oraz informację opublikowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady

Skip to content