Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Visegrad development aid in the eastern partnership region

Visegrad development aid in the eastern partnership region

W najnowszym raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich Zsuzsanna Végh związana z budapeszteńskim Central European University pisze o współpracy rozwojowej państw-stron Grupy Wyszehradzkiej z krajami Partnerstwa Wschodniego (zarówno w wymiarze bilateralnym jak i na płaszczyźnie Funduszu Wyszehradzkiego).
Publikacja dostępna jest (w języku angielskim) na stronach OSW:

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/visegrad_development_aid.pdf_-_adobe_acrobat_pro.pdf

Skip to content