Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii

9 grudnia 2013 r. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i  Marcel Răducan, Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii podpisali „Memorandum of Understanding”  umożliwiające kontynuację działaności Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii.

Bezposrednio po podpisaniu MoU odbyło sie posiedzenie komitetu sterującego Centrum z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii, USAID, MSZ RP oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Komitet Sterujący przyjał sprawozdanie z pierwszego roku działalnosci Centrum. Partnerzy podkreslili modelowy charakter projektu realizowanego przy wsparciu rożnorodnych donorow. Strona mołdawska dziekując za dotychczasową współpracę zadeklarowała kontynuowanie działalności Centrum po 2015 roku w ramach struktur podleglych ministerstwu.

Skip to content