Aktualności

Spotkanie dla obserwatorów

W poniedziałek, 25 listopada, w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej odbyło się spotkanie obserwatorów, na którym dokonano podsumowania przebiegu misji obserwacji wyborów prezydenckich w Gruzji w ramach misji OBWE/ODiHR.

Uczestnicy wysłuchali obserwatorów długoterminowych: Adama Sauera i Sławomira Szyszki, którzy przedstawili ocenę przebiegu wyborów i całej kampanii wyborczej. Po omówieniu wniosków, rozpoczęła się dyskusja, podczas której każdy z obserwatorów przedstawił przebieg wyborów w ich regionie obserwacji.

 

Zaproszeni goście opowiadali o swoich wrażeniach z misji, dzielili się doświadczeniami oraz dyskutowali o przyszłości Gruzji po wyborach.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej dziękuje wszystkim obserwatorom, którzy wzięli udział w tegorocznej misji.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony internetowej Fundacji oraz bloga (www.przejrzystewybory.blox.pl), gdzie pojawiać się będą informacje o kolejnych misjach obserwacyjnych.

Skip to content