Aktualności

Rzecznicy mediacji w Gruzji

Zakończyliśmy nasze działania szkoleniowe dla mediatorów w Gruzji zaplanowanie na ten rok, choć przed nami jeszcze wiele innych wyzwań.

Grupa 30 osób, która we wrześniu odbyła szkolenie podstawowe z mediacji skończyła właśnie 3-dniowe szkolenia z zakresu asertywności i komunikacji w konflikcie oraz umiejętności prezentacji mediacji w mediach i w sytuacjach publicznych. Zależało nam na tym, aby przyszli mediatorzy mieli nie tylko dobrze opanowany podstawowy warsztat pracy mediatora, ale aby mieli szansę pogłębić umiejętności niezwykle pomocne w sytuacji rozmowy z silnie czasem skonfliktowanymi stronami. Pochylenie się i przećwiczenie umiejętności komunikacyjnych szerzej niż na szkoleniu podstawowym temu właśnie miało służyć.

Mediacja w Gruzji nie jest jeszcze powszechna, ale pojawia się już zarówno w rozporządzeniach prawnych jak i w świadomości osób zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów. Przyszli mediatorzy muszą zatem umieć mówić o mediacji tak, aby zarówno skonfliktowane osoby, organizacje, społeczności jak i instytucje zajmujące się pracą z konfliktem chciały ich słuchać i aby miały szansę dowiedzieć się jak najwięcej o tym, czym jest mediacja, czym może być dla nich. Aspekt mówienia o mediacji, szczególnie w sytuacjach publicznych był więc drugim ważnym elementem warsztatów.

Szkolenia prowadziły trenerki z naszej siostrzanej organizacji Partners Gruzja w Gori (7-9 października) i w Tbilisi (10-12 października) w ramach projektu „Mediacja: transformacja konfliktów w Gruzji. Wsparcie efektywności rozwiązywania sporów poprzez rozwój i promocję alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów” realizowanego przez Fundację Partners Polska a współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Wsparcie demokracji”.

Skip to content