Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Pierwszy zjazd przyszłych inicjatorów reformy systemu dziecku i rodzinie w Mikołajowie zakończony

Pierwszy zjazd przyszłych inicjatorów reformy systemu dziecku i rodzinie w Mikołajowie zakończony

Przez cztery dni w Mikołajowie, od 9 do 12 września, grupa przyszłych inicjatorów reformy systemu dziecku i rodzinie zapoznawała się metodyką pracy w domach dla dzieci. Grupa ta została zawiązana podczas czerwcowego seminarium i są to głównie przedstawiciele Rejonowych i Gminnych Centrów Socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Planowane są jeszcze trzy takie spotkania, które mają na celu wyposażyć w narzędzia metodyczne przyszłych inicjatorów zmian w obrębie pomocy dziecku i rodzinie, pokazać różnice jakościowe w pracy w domach dla dzieci. Praca ta, to przede wszystkim pomoc indywidualna i wszelkie działania na rzecz pojednania rodziny.

Spotkanie prowadzone było metodą warsztatową, w dynamicznym tempie pracy, odwołując się często do wiedzy i doświadczeń uczestników. W trakcie przeprowadzane były liczne zabawy, zgodnie z zasadami dynamiki pracy grupy. Od integracyjnych, przełamujących lody, po zabawy podnoszące energię i poziom koncentracji. Liczne i bardzo szczegółowe pytania uczestników świadczyły o dużym zainteresowaniu tematem szkoleń. O zaangażowaniu wnioskować zaś można na podstawie tempa i sposobu organizacji pracy, punktualności oraz otwartości. Dla uczestników została również stworzona platforma, na której zostały zamieszczone niezbędne materiały metodyczne potrzebne do realizacji założeń projektowych. Liczymy na to, że utworzony zespół, poprzez wnoszenie swoich doświadczeń będzie w przyszłości inicjatywną grupą promującą w kraju nowe rozwiązania.

Elżbieta Prządka

Koordynatorka Projektu

Towarzystwo Nasz Dom

Skip to content