Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Delegacja z Gruzji poznaje dobre praktyki w gminie Płużnica

Delegacja z Gruzji poznaje dobre praktyki w gminie Płużnica

Pod koniec wakacji Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja zorganizowało w Polsce wizytę studyjną dla uczestników Akademii Fundraisingu z Gruzji. Celem wizyty była prezentacja najlepszych polskich praktyk – projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz poznanie praktycznego funkcjonowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Płużnicy. W trakcie pobytu goście uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i wizytach w organizacjach pozarządowych. Odwiedzili między innymi Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Mgowie, gdzie goście mieli okazje zapoznać się z projektami skierowanymi do osób starszych oraz z programami dotyczącymi integracji międzypokoleniowej. Odwiedzili również niepubliczne przedszkole w Płąchawach. Duże zainteresowanie wzbudziła Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica, która podzieliła się z delegacją z Gruzji swoimi doświadczeniami z konsultacji działań realizowanych przez samorząd.

  park

Fot. wizyta w Urzędzie Gminy Płużnica

Grupa z Gruzji miała również okazję przyjrzeć się pracy urzędników Gminy w Płużnicy. Szczególne zainteresowanie wzbudził powstający projekt parku inwestycyjnego w regionie. Odwiedzili również Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie, a także samo Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja.

Uczestnicy wizyty byli również w Toruniu, w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, która zaprezentowała najlepsze praktyki dotyczące partycypacji społecznej. Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych do programu dodano wizytę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie. ZAZ działa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadząc działalność gospodarczą opartą o produkcję opakowań kartonowych, wyrobów elementów drewnianych, prac rękodzielniczych i usług działu gospodarczego.

Spore zainteresowanie wzbudziły elektrownie wiatrowe znajdujące się na terenie gminy Płużnica oraz inwestycje związane z wybudowaniem elektrowni wiatrowych.

Ważną częścią wyjazdu szkoleniowego były prezentacje aplikacji projektowych przygotowane przez  uczestników Akademii Fundraisingu. Każda z propozycji została przygotowana przy wsparciu tutorów.

Program pięciodniowej wizyty studyjnej był dość napięty i brakowało wolnego czasu – jak zauważyli uczestnicy – ale dzięki temu do Gruzji zabrano nowe doświadczenia i nowe spojrzenie na wiele spraw.

Wiatraki

Fot. Delegacja z Gruzji

Projekt „Centrum Wsparcia Wiejskich NGO Kachetii” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Skip to content