Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Centra Informacji Publicznej w obwodzie lwowskim

Centra Informacji Publicznej w obwodzie lwowskim

flop2

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

tytuł projektu: Centra Informacji Publicznej w obwodzie lwowskim / Public Information Centers in Lviv region

Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z ukraińską organizacją Europejskyj Diałoh (Europejski Dialog) oraz Stowarzyszeniem Centrum Współpracy Polska-Wschód.

Celem projektu było wzmocnienie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych w obwodzie lwowskim. Główne działanie projektowe stanowiło stworzenie sieci 25-ciu ogólnodostępnych Centrów Informacji Publicznej w siedzibach bibliotek i organizacji pozarządowych oraz wsparcie sektora pozarządowego i społeczeństw lokalnych we współpracy z administracją publiczną we wszystkich rejonach obwodu.

Projekt obejmował następujące działania: spotkania szkoleniowe dla 25 konsultantów Centrów Informacji Publicznej (CIP), doradztwo konsultacyjne, tworzenie stron www CIP oraz szkolenie dla programistów/informatyków, wizyta studyjna w Polsce dla 25 uczestników, rozpoczęcie funkcjonowania CIP oraz ich prezentacja, wydanie informatora „CIP.E-usługi” oraz jego prezentacja podczas konferencji podsumowującej projekt we Lwowie.

Uczestnicy projektu jednogłośnie potwierdzili wielką potrzebę świadczenia e-usług na miejscu w rejonach, szczególnie dla mieszkańców małych miast i wsi, którzy mają spore trudności w załatwieniu niezbędnych spraw administracyjnych.

Projekt stworzył podstawy dla kolejnych działań w kierunku rozwoju e-usług oraz mechanizmów i zasad funkcjonowania e-administracji, rozwoju samorządności lokalnej i wzmocnienia administracji publicznej. Został zwiększony potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako równorzędnych partnerów w dziedzinie samorządności i demokracji lokalnej.

Read about project in English.

flop1sm

flop

Skip to content