Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > W Krzywym Rogu na Ukrainie odbyły się warsztaty planistyczne i spotkania partnerów

W Krzywym Rogu na Ukrainie odbyły się warsztaty planistyczne i spotkania partnerów

W Krzywym Rogu odbyły się kolejne spotkania i warsztaty w ramach polsko-ukraińskiej współpracy, której celem jest wzmacnianie demokracji partycypacyjnej poprzez wspólne planowanie i wdrażanie działań na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań, zagospodarowania fragmentu jej brzegu w formie parku oraz tworzenia ekomuzeum dziedzictwa przemysłowego.

Spotkanie w Krzywym Rogu miało miejsce w ramach projektu pt. „Przemysłowe dziedzictwo Krzywego Rogu i rzeka Saksagań – współpraca – dialog – demokracja”.

Kluczowymi elementami były różnorodne warsztaty. Pierwsze poświęcone tematyce partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej nad rzeką Saksagań, prowadzone metodą Project for Public Spaces (PPS) przez dr Tomasza Jeleńskiego z Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, przy współudziale dr Jana Bondaruka z Głównego Insytutu Górnictwa w Katowicach. Uczestnicy warsztatów – członkowie Partnerstwa na rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksagań w Krzywym Rogu (VidRiS), mieszkańcy okolicznych terenów, zainteresowani utworzeniem przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców rejonu Sokołówki w Krzywym Rogu oraz przedstawiciele innych instytucji (Ogrodu Botanicznego, Instytutu Rozwoju Miasta) – w kilkuosobowych grupach przeprowadzali na wybranym fragmencie brzegu rzeki Saksagań „Grę w Miejsce” – ankietę, która pozwala określić, w jakim stopniu dana przestrzeń publiczna jest wygodna, bezpieczna, dostępna i uspołeczniona, a następnie na tej podstawie kreować nowe pomysły jej zagospodarowania. Na zakończenie warsztatów odbyło się głosowanie uczestników na najciekawsze pomysły zmian, które zostaną następnie skonsultowane z lokalną społecznością, a następnie będą stanowiły podstawę do konkursu na projekty zagospodarowania parku nad rzeką Saksagań.

Uczestnicy następnych warsztatów zapoznali się z wnioskami z wizyty studialnej dziewięciorga przedstawicieli partnerstwa, postępami w dziedzinie rozwijania ekomuzeum dziedzictwa przemysłowego w Krzywym Rogu, wynikami warsztatów Project for Public Spaces, a także kontynuowali dyskusję na temat pomysłów na zagospodarowanie parku nad rzeką Saksagań w rejonie Sokołówki, zapoczątkowaną podczas tych warsztatów. Zaprezentowany został również szczegółowy harmonogram dalszej realizacji projektu, a członkowie partnerstwa zgłosili wiele cennych pomysłów i sugestii dotyczących dalszych wspólnych działań w Krzywym Rogu.

W najbliższym czasie w Krzywym Rogu zostaną przeprowadzone ankietowe konsultacje na temat pożądanej wizji parku nad rzeką Saksagań, a następnie zostanie ogłoszony konkurs na projekt zagospodarowania parku, który rozstrzygną sami mieszkańcy w demokratycznym głosowaniu on-line.

Anna Jarzębska

Koordynatorka Projektu

Fundacja MILA

Skip to content