Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Dniestr, młodzież i demokracja

Dniestr, młodzież i demokracja

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2013  odbyły się warsztaty dla grupy 26 młdych osób wybranych po zakończeniu wcześniejszych działań i reprezentujących 10 miejscowości rejonu Dubasari. Zajęcia prowadziły dwie trenerki MTO, Julie Boudreaux i Ala Derkowska. Odbywały się one w Kosznicy, w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym położonym w pięknym ogrodzie tuż nad brzegiem Dniestru, gdzie wszyscy mieszkali i pracowali.

Program zajęć składał się z następujących modułów:
– Przygotowanie uczestników do pracy w grupach nieformalnych metodą Public Achievement (PA) – komponent, który w bardzo praktyczny i naturalny sposób pomaga młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami, zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych. Uczestnicy – bez względu na wiek – nabywają umiejętności potrzebne do skutecznego funkcjonowania w życiu publicznym i odkrywają, jak w ustroju demokratycznym zwykli obywatele mogą dokonywać niezwykłych rzeczy. Przekonują się, że grupa ludzi zdecydowana podjąć dobrze zaplanowana akcję może trwale zmienić na lepsze zastaną sytuację i mieć ważny wpływ na decyzje dotyczące ogółu. Program ma na celu pomoc młodzieży w dokonaniu widocznych zmian w ich otoczeniu i dziedzinach, które ONI uważają za ważne oraz wyrobienie umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów.
– Anatomia projektu – jak tworzyć projekt, ułożyć do niego realistyczny budżet, wprowadzić go w życie, krytycznie ocenić rezultaty oraz sporządzić rzetelny report merytoryczny i finansowy. Jak informować lokalną społeczność o naszej pracy i zachęcać do współdziałania.
– Rola organizacji pozarządowych i sposoby ich działania.
– Statut organizacji pozarządowej – jak go konstruować i co jest w każdym statucie najważniejsze.
– Prawne aspekty rejestracji nowej organizacji pozarządowej.

Poza tym prowadzone były konsultacje poszczególnych inicjatyw lokalnych oraz indywidualne konsultacje dotyczące nowych pomysłów na działania lokalne.

W trakcie realizacji szkolenia przyjechali prezesi obu organizacji partnerskich: INDIGO i Youth from Transmistria, którzy przedstawili uczestnikom zakres działań tych organizacji. Przybył również pan Grigore Policinschi, przewodniczący rejonu Dubasari, który publicznie potwierdził swe zainteresowanie i wsparcie dla projektu. Ostatniego dnia przyjechał pan Krzysztof Kolanowski, dyrektor założonego przez FSM Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Ialoveni, który nie tylko monitorował przebieg warsztatów, lecz także włączał się czynnie w konsultacje grupowe i indywidualne. Bardzo dziękujemy za tę wizytę.

Oprócz prowadzenia zajęć trenerki MTO odwiedziły poszczególne miejscowości, żeby na własne oczy zobaczyć, w jakich warunkach żyją uczestnicy projektu oraz ocenić realność ich wstępnych inicjatyw. Po tych wizytach niektóre z pomysłów uległy modyfikacji. Mamy nadzieję, że teraz uczestnicy będą gotowi do tworzenia nowych NGOs lub nieformalnych grup aktywistów w każdej gminie i do prawidłowego napisania swego pierwszego, małego projektu w celu rozwiązania jakiegoś lokalnego problemu społecznego.

Po zakończeniu zajęć w Kosznicy trenerki MTO odwiedziły Ambasadę RP w Kiszyniowie i spotkały się z Panem Ambasadorem na dłuższej rozmowie, w której przedstawiły przebieg projektu i plany na przyszłość. Pan Ambasador wyraził szczere zainteresowanie i zadeklarował wszelką pomoc ze swej strony.

Skip to content