Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Kolejne działania Centrum Informacyjnego w Mołdawii

Kolejne działania Centrum Informacyjnego w Mołdawii

Pierwsze miesiące działalności Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii zaowocowały projektem polsko-mołdawskim, którego partnerzy poznali się dzięki staraniom Centrum. Pierwotną koncepcję działań projektu „Dniestr, Młodzież i Demokracja” opracowała jeszcze w grudniu 2012 r. Rada Rejonu Dubăsari w Mołdawii wraz z dwiema miejscowymi organizacjami pozarządowymi: AO „Indigo” oraz AO „Tinerii din stînga Nistrului” (Młodzież z lewobrzeża Dniestru), zaś Centrum podjęło kroki, by znaleźć partnera po stronie polskiej. Zgłosiło się wiele organizacji, a partner zdecydował się na współpracę z Małopolskim Towarzystwem Oświatowym, przede wszystkim ze względu na bogate doświadczenie tej organizacji w realizacji wspólnych projektów z Mołdawią. Biorąc pod uwagę modułowy charakter projektu do działań włączono partnerów z Ialoveni, którzy zajmą się ich realizacją w drugim roku projektu.

Działania projektu mają na celu rozwój demokracji lokalnej w Dubăsari i Ialoveni poprzez aktywizację młodzieży oraz zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego w miejscowych władzach samorządowych. Zostanie przeprowadzony cykl szkoleń w Mołdawii oraz wizyt studyjnych w Polsce. W Kosznicy (rej. Dubăsari) powstanie również tzw. Open Office, w którym będą mogły działać oraz uzyskiwać adres rejestrowy miejscowe organizacje pozarządowe. Działania w pierwszym roku będą dotyczyć rejonu Dubăsari, zaś w drugim – Dubăsari i Ialoveni.

Kolejne projekty, które powstały przy wsparciu ze strony Centrum, znajdują się obecnie w fazie oceny w ramach innych programów.

O innych działaniach Centrum Informacyjnego można się dowiedzieć z jego pierwszego biuletynu, który będzie się ukazywać cztery razy w roku.

Działalność Centrum Informacyjnego w roku 2013 finansowana jest wspólnie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (Wsparcie Demokracji) oraz USAID.

Skip to content