Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013” (małe i duże granty)

Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013” (małe i duże granty)

Informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2013 r. zgłoszono w ścieżce duże i małe granty 123 wnioski projektowe na łączną kwotę dofinansowania 22 208 251 zł.

Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej 114 wniosków spełniających wymogi formalne w oparciu o kryteria określone w pkt. 6 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym” i zgodnie z etapami pracy Komisji opisanymi w pkt. 3.2 i 3.3 „Zasad opiniowania i wyboru wniosków”.

W dniu 7 lutego 2013 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej oraz wytycznych zawartych w pkt. 7 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym” Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu:

23 projektów dotyczących krajów Partnerstwa Wschodniego,
9 projektów dotyczących Tunezji i Tadżykistanu.

Ze względu na szczególne warunki polityczne w krajach, do których adresowane są wybrane projekty (a w szczególności – bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów), Zarząd Fundacji zadecydował o nie zamieszczaniu szczegółowych informacji na temat wybranych projektów na liście rankingowej

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu i praca Komisji Grantowych był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

W przypadku projektów z taką samą łączną oceną przyznaną przez Komisję Grantową o kolejności w rankingu zdecydowali eksperci podczas II etapu oceny merytorycznej – zgodnie z pkt. 3.3. „Zasad opiniowania i wyboru wniosków (2013)”. Informacje na ten temat znajdują się w polu „Dodatkowe uwagi”.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

 

 

 

Skip to content