Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Współpraca z Grupą Zagranica przy konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji” – edycja 2013

Współpraca z Grupą Zagranica przy konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji” – edycja 2013

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” wraz z Grupą Zagranica informuje, że konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” – edycja 2013 będzie monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków.

Obserwatorami posiedzeń komisji grantowej będą reprezentanci organizacji członkowskich Grupy Zagranica oraz/lub pracownicy Biura Grupy Zagranica. Przy obserwacji będą stosowane zasady unikania konfliktu interesów oraz zachowania tajemnicy obowiązujące członków Komisji.

Na zakończenie obserwacji, na podstawie zebranych informacji, zostanie opracowany i upubliczniony raport zawierający analizę przebiegu konkursu wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Zarząd Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”

Zarząd Grupy Zagranica

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content