Projekty w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Gruzji > Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych do wprowadzenia systemu pozyskiwania ogłoszeń drobnych

Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych do wprowadzenia systemu pozyskiwania ogłoszeń drobnych

 2013Gruzja 
 

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

 

tytuł projektu: Przygotowanie gruzińskich gazet lokalnych do wprowadzenia systemu pozyskiwania ogłoszeń drobnych / Preparation of Georgian local newspapers for implementing classified ads acquisition systems

 

Projekt adresowany był do gruzińskich gazet lokalnych ukazujących się w różnych regionach Gruzji, z którymi Towarzystwo Demokratyczne Wschód współpracuje od 2007 roku. Działania prowadzone w 2013 roku były kontynuacją działań z 2012 roku związanych z wprowadzeniem w gruzińskich wydawnictwach systemów gwarantujących stabilny i stały przychód.

 

Projekt realizowany był we współpracy z organizacją partnerską Kaukaskie Centrum Dziennikarzy. Do projektu zaproszone zostało 12 redakcji z różnych rejonów Gruzji, m.in. Gurjaani, Gori, Poti czy Traileti.  

 

W ramach projektu odbyły się konsultacje indywidualne polskich ekspertów z wydawcami gruzińskich gazet lokalnych, wizyta studyjna w dwóch wydawnictwach lokalnych w Polsce w Wyszkowie i Legionowie, szkolenie dotyczące organizacji systemu pozyskiwania ogłoszeń drobnych, a także stworzono platformę edukacyjną dla wydawnictw przy stronie TDW.

 

Dzięki projektowi uświadomiono gruzińskim redaktorom znaczenie sprawnie działającego działu ogłoszeń drobnych w gazecie lokalnej, zaplanowano wprowadzenie zmian w redakcjach oraz umożliwiono lepsze dotarcie do czytelnika poprzez udostępnienie i adaptację do gruzińskich warunków narzędzi, które z powodzeniem stosują polskie redakcje (skrzynki i tablice na ogłoszenia drobne, baza danych ogłoszeniodawców).

 

Read about project in English.

 

tdw gr 2

tdw gr 3

 

tdw

Skip to content