Aktualności

Nowe Media na Ukrainie

Sambor szkolenie redakcji

MAM Wolność na Ukrainie

Fundacja Nowe Media od początku swojego istnienia realizuje projekty podnoszące poziom krytycznego i świadomego odbioru mediów przez młodych ludzi.

W 2012 r. w ramach programu „Wsparcie Demokracji” Fundacja zrealizowała projekt „MAM Wolność” dedykowany do odbiorców na Ukrainie. Z projektu skorzystało kilkuset uczestników z 8 miast (Winnica, Lwów, Dniepropietrowsk, Ługańsk, Simferopol, Sumy, Czerniowce, Kremeńczuk) z 48 młodzieżowych redakcji.

Uczestnicy korzystali z platformy qmam.pl do redagowania e-gazety stworzonej dla ich potrzeb w języku ukraińskim. Eksperci i doświadczeni dziennikarze podzielili się z nimi swoją wiedzą nt. tworzenia mediów i warsztatu dziennikarskiego.

W ramach projektu przeprowadzono internetowy konkurs na najlepszą e-gazetę dla młodzieżowych redakcji, a całość zrealizowanych działań podsumowano w trakcie debaty on-line zorganizowanej równolegle w Warszawie i Kijowie.

Wyniki konkursu:

W konkursie zarejestrowało się 38 redakcji z całej Ukrainy, a w głosowaniu wzięło udział ponad 37 tysiące internautów.

Zwycięzcy:

I miejsce – 13 249 głosów

«Nasz pogląd» – Winnica, gimnazjum №2

II miejsce – 11 577 głosów
«Wolne myśli» – Ługańsk, gimnazjum №52

III miejsce ex aequo

– 4 491 głosów
„Informacyjno-twórczy zespół „Status”” – Kremenczuk, obwód Połtawski, szkoła №9

– 4 488 głosów
«Czym jest wolność» – Kremenczuk, obwód Połtawski, liceum im. A. S. Makarenki

Zachęcamy do obejrzenia filmu z realizacji projektu i zapoznania się z broszurą pt. „Wolność Mediów i Wolność w Mediach, a rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia polskie i ukraińskie”.

Projekt zrealizowany w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r

 

Skip to content