Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Poszukujemy asystenta programowego

Poszukujemy asystenta programowego

Nr oferty 3/2012

Stanowisko: Asystent programowy

Miejsce pracy: Warszawa, Biuro Fundacji

Obowiązki:

1. Wsparcie prawidłowego przebiegu procedury otwartego konkursu grantowego oraz zapytań ofertowych pod względem merytorycznym i organizacyjnym: udzielanie konsultacji beneficjentom dotyczących udziału w programach grantowych, przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów programu, kontrola dokumentów merytorycznych i finansowych, przygotowywanie materiałów informacyjnych, ogłoszeń i aktualności na stronę internetową, sporządzanie umów dla grantobiorców – negocjacje zawartości merytorycznej, organizacyjnej i finansowej projektów, obsługa komisji grantowych, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych programów;

2. Wsparcie w realizacji programów własnych Fundacji;

3. Bieżąca obsługa baz danych związanych z realizacją programów;

4. Opieka i monitoring wybranych projektów w ramach programów regrantingowych prowadzonych przez Fundację;

5. Współpraca z zewnętrznymi partnerami Fundacji;

6. Wsparcie w zakresie ewaluacji programów prowadzonych przez Fundację;

Oczekujemy:

wykształcenia wyższego magisterskiego;
doświadczenia w administrowaniu programami grantowymi;
dobrej znajomości obsługi aplikacji biurowych, szczególnie pakietu MS Office;
wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie, w tym znajomości języka angielskiego i rosyjskiego (znajomość drugiego języka roboczego UE lub języka kraju Partnerstwa Wschodniego będzie dodatkowym atutem);
umiejętności organizacji i pracy w zespole;
sprawności w działaniu;
umiejętności analitycznych oraz doświadczenia w przygotowywaniu zestawień, raportów i harmonogramów;
doświadczenia w zakresie ewaluacji programów;

Oferujemy:

możliwość rozwoju zawodowego w rozbudowującej się instytucji realizującej istotne cele społeczne;
praca w kreatywnym i dynamicznym zespole;
atrakcyjne warunki zatrudnienia;

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia  16 grudnia 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@solidarityfund.pl

CV w języku polskim
Listu motywacyjnego

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Skip to content