Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Demokracja w twojej głowie. Edukacja na rzecz praw człowieka w ukraińskich szkołach w Kijowie

Demokracja w twojej głowie. Edukacja na rzecz praw człowieka w ukraińskich szkołach w Kijowie

W dniach 23-24.11 w Kijowie odbyła się konferencja – spotkanie podsumowujące realizację projektu „Demokracja w twojej głowie. Edukacja na rzecz praw człowieka w ukraińskich szkołach”. W spotkaniu uczestniczyli polscy i ukraińscy koordynatorzy, nauczyciele – uczestnicy działań oraz zaproszeni goście, m.in. prezes Stowarzyszenia „Edukator”- Barbara Kuczałek, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – Zbigniew Kossakowski, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich w Ukrainie – Bogdan Kriklivenko, przedstawiciel Centrum Doskonalenia Nauczycieli obwodu lwowskiego – Igor Kornienko oraz przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały materiały metodyczne i analityczne, opracowane przez uczestników projektu. Materiały bezpłatnie udostępnione są wszystkim chętnym na stronie www.demoinmind.com

Zaprezentowano także dotychczasowe działania, mające na celu upowszechnienie rezultatów projektu i wypracowanych rekomendacji. Jeden z partnerów opowiedział o swoim wystąpieniu i prezentacji rekomendacji podczas zebrania Grupy 4 Ukraińskiej Platformy Forum Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnicy konferencji zaplanowali dalsze działania, które będą odbywać już po zakończeniu projektu. Powstała platforma internetowa ma być dla nich źródłem komunikacji. Wszyscy wyrazili wdzięczność za możliwość udziału w projekcie, w którym spotkali osoby myślące podobnie jak oni, oraz chcące doskonalić rzeczywistość oświatową.

Jolanta Simon, Koordynatorka Projektu

Skip to content