Aktualności

Warsztaty w Nidżu

W dniach 26-30 października 2012 r. w miejscowości Nidż w Azerbejdżanie polscy eksperci przeprowadzili cykl warsztatów i wykładów dla przedstawicieli Albańsko – Udińskiej Wspólnoty Chrześcijańskiej Republiki Azerbejdżanu.

Zajęcia muzealnicze poprowadzone przez ekspertów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa uświadomiły mieszkańcom Nidż, jak wielkie bogactwo kryją ich strychy i piwnice (eksponaty do planowanego w przyszłości muzeum), a warsztaty etnograficzne przeprowadzone w lokalnej szkole pozwoliły na odkrycie potencjału miejscowych aktywnych kobiet (autorek podręcznika języka udińskiego dla dzieci, artystek, nauczycielek- pasjonatek).

W lokalnym Centrum Udińskim przedstawiciele Stowarzyszenia „Dla Ziemi” zrealizowali cykl warsztatów poświęconych międzynarodowej współpracy rozwojowej z perspektywy praw człowieka, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz teoretycznych i praktycznych aspektów pisania projektów i promocji produktu lokalnego. Największym zainteresowaniem wśród lokalnych liderów cieszyły się zajęcia dotyczące praktycznych umiejętności pracy projektowej, w ramach których powstał zarys kontynuacji współpracy ze wspólnotą udińską, odpowiadający na najważniejsze potrzeby grupy.

Celem projektu „Dla wspólnego dobra. Szkolenia organizacji obywatelskiej w udińskiej mniejszościowej grupie etniczno-religijnej w Azerbejdżanie” jest wzmocnienie potencjału organizacji będącej reprezentantem mniejszości udińskiej mieszkającą głównie w miejscowości Nidż w Azerbejdżanie.

Inicjatywa jest kontynuacją współpracy ekspertów PME w Warszawie z liderami Albańsko – Udińskiej Wspólnoty Chrześcijańskiej Republiki Azerbejdżanu nawiązanej przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Baku: http://ethnomuseum.website.pl/doc_1402-_udini-w-azerbejdzanie.html

Projekt realizowany jest w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Skip to content