Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji na Ukrainie

Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji na Ukrainie

   

Fundacja „Instytut Artes Liberales” (FIAL) wraz z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (AL UW) oraz Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim (UUK, Lwów) i Międzynarodową Fundacją Badań nad Polityką Edukacyjną (MFBPE, Kijów) realizuje projekt „Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji”. Jego celem jest analiza istniejących praktyk antykorupcyjnych funkcjonujących w uczelniach ukraińskich, zastanowienie się nad modelem kultury akademickiej wspierającej działania antykorupcyjne oraz namysł nad relacją mistrz-uczeń we współczesnej uczelni.

Pod koniec października w ramach projektu zorganizowano w Warszawie seminarium pt. „Podmiotowość studenta i nauczyciela w autonomicznym uniwersytecie”. Seminarium odbywało się w trybie on-line, łączyło mostem elektronicznym Warszawę (AL UW), Lwów (UUK) oraz Kijów (Uniwersytet Ekonomii i Prawa KROK). Miało formę panelu dyskusyjnego (cztery wypowiedzi wraz z dyskusją), a wzięli w nim udział pracownicy akademiccy, doktoranci i studenci współpracujących w ramach grantu uczelni polskich i ukraińskich. Najważniejszym dyskutowanym zagadnieniem była kwestia podmiotowości nauczyciela akademickiego i studenta. Rozmawiano także o relacjach mistrz-uczeń: czego obie strony mogą się po sobie spodziewać, czego od siebie wymagać, na co we wzajemnych relacjach liczyć.

W dniach 9-10 listopada zrealizowano we Lwowie dwudniowe warsztaty-konferencję pt. „Od nowej kultury akademickiej do społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od korupcji”. Gospodarzem konferencji był Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Podobnie jak w Warszawie, konferencję zorganizowano w trybie on-line tak, by osoby z Polski i Ukrainy zainteresowane tematyką, które nie mogły przyjechać do Lwowa, także wzięły w nim udział. Na konferencję złożyło się pięć paneli dyskusyjnych:

„Praktyki      zapobiegania i przeciwdziałania korupcji w uniwersytetach ukraińskich”
„Nowa      kultura akademicka: jak tworzy się ona już dzisiaj?”
„Współpraca      międzynarodowa jako sposób na demokratyzację stosunków etycznych w      środowisku akademickim”
„Społeczeństwo      obywatelskie a etyka akademicka”
„Problemy      przygotowania nowego pokolenia absolwentów, nauczycieli oraz menedżerów      szkół wyższych, działających na rzecz ugruntowania nowej kultury      akademickiej na Ukrainie.

Każda z dyskusji panelowych kończyła się dyskusją, brali w niej udział pracownicy akademiccy, doktoranci i studenci współpracujących w ramach grantu uczelni polskich i ukraińskich, przedstawiciele ukraińskich mediów i organizacji pozarządowych – całość dyskusji była podsumowywana przez polskiego eksperta.

Prof. Robert A. Sucharski, Koordynator Projektu

Skip to content