Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Jesteśmy Obywatelami. Jesteśmy Europejczykami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy

Jesteśmy Obywatelami. Jesteśmy Europejczykami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy

W Czernichowie w Ukrainie odbył się drugi moduł szkoleniowy w projekcie „Jesteśmy Obywatelami. Jesteśmy Europejczykami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy”. Projekt realizuje Ośrodek Współpracy Europejskiej z siedzibą w Dzierżoniowie wraz z partnerem – Poleską Fundacją Studiów Regionalnych oraz Międzynarodowych.

Projekt adresowany jest do ukraińskich nauczycieli i NGO, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Założeniem projektu jest wzrost kompetencji oraz doświadczenia ukraińskich nauczycieli i aktywistów, tak, aby jeszcze skutecznie promowali wartości demokratycznej i obywatelskie, wśród swoich uczniów. Zależy nam na promocji polskich doświadczeń w zakresie kształtowania postaw demokratycznych i edukacji obywatelskiej. Po pierwszym module szkoleniowym, który odbył się w Czernichowie, we wrześniu, oczekiwania grupy były bardzo wysokie. Pierwszy moduł został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników projektu, którzy chwalili zarówno przygotowanie trenerek, przydatność prezentowanej wiedzy jak i atmosferę na zajęciach. W tej sytuacji zależało nam na tym, aby drugie szkolenie dorównywało poziomem pierwszemu.

Drugi moduł trwał trzy dni szkoleniowe i składał się z sześciu elementów:

Kompetencje obywatelskie i społeczne, partycypacja młodzieży
Obywatel i media
Edukacja międzykulturowa cz. 1
Edukacja międzykulturowa cz. 2
Edukacja pozaformalna
Wolontariat

Uczestnicy chętnie angażowali się w proponowane warsztaty, które zachęcały do kreatywnego i twórczego podejścia do tematu, jak na przykład, w bloku poświęconym mediom obywatelskim, odbiorcy szkolenia utworzyli w grupach konspekt gazetki obywatelskiej (w pierwszym dniu szkoleniowym). Uczestnicy tworzyli również zarysy międzynarodowych programów wymiany młodzieżowej oraz zaangażowali się w warsztat dotyczący edukacji wielokulturowej (drugi dzień). W trzecim dniu uczestnicy brali udział w zajęciach dotyczących edukacji pozaformalnej oraz czynnie włączyli się w debatę „Za i przeciw”, dotyczącej opinii na temat edukacji formalnej i nieformalnej – uczestnicy tym samym dowiadywali się w jaki sposób prowadzić i moderować dyskusję. Zyskali również wiedzę na temat organizacji wolontariatu.

Moduł spotykał się z dużym zadowoleniem ze strony uczestników projektu, co traktujemy jako sukces. Kolejnymi etapami projektu będą wizyty studyjne uczestników w Polsce (Kraków i Wrocław).

Patryk Hałaczkiewicz, Koordynator Projektu

Skip to content